Brandsäkerhet

Det finns många enkla åtgärder som ska förhindra brand och minska konsekvenserna. En fungerande brandvarnare och ett trapphus som är fritt från saker är två exempel.

Tänk på att:

  • Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan ta dig ut om det brinner i din lägenhet. En brand sprids snabbare om det finns brännbara föremål.
  • Trapphuset är räddningstjänstens väg in och hyresgästens väg ut om en olycka inträffar.
  • Låsta dörrar till källare och vind minskar risken för brandspridning.

Om det brinner i lägenheten

  • Om det brinner i din lägenhet och du inte kan släcka säkert själv ska du utrymma lägenheten. Varje lägenhet är en egen brandcell så kom ihåg att stänga dörrarna efter dig, då sprider sig inte branden och den giftiga röken lika fort ut i trapphuset.
  • Ta trappan ner – använd aldrig hissen för utrymning.
  • Brinner det i trapphuset - stanna i lägenheten som är en egen brandceller. Ställ dig vid ett fönster. 
  • Varna grannar och ring 112. Tala om vad som hänt, varifrån du ringer och vem du är. 

En bra ramsa för att komma ihåg är: 

Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara. 
Varna = Varna alla som hotas av branden. 
Larma = Larma 112. 
Släck = Släck branden om du tror att du klarar det.

Trapphus och loftgångar är livsviktiga utrymningsvägar och därför får du inte förvara något där. Det ska vara fritt från t.ex. tidningar, dörrmattor, rullatorer och barnvagnar. Förvara dina saker inne i lägenheten eller i ditt förråd.

Varför får man inte ställa något i trapphuset?

Ett tomt trapphus skyddar dig och dina grannar mot brand. Vid en eventuell brand kan saker som förvaras där orsaka rökutveckling och göra att branden sprider sig fortare, vilket försvårar utrymning och räddningspersonalens arbete.

Vad ska jag göra om det ändå står saker där?

Är det dina – förvara dem istället i exempelvis i förråd eller i lägenhet.
Är det grannens – prata med grannen eller kontakta vår kundservice.

Vad händer med det som ställs där?

Som fastighetsägare måste vi enligt lag vidta åtgärder för att förebygga bränder. Det innebär att vi har rätt att flytta på saker som förvaras i trapphuset, men inte slänga dem. Barnvagnar och dylikt ställs i barnvagnsförråd, medan övrigt magasineras.

Finns det något undantag?

Grundregeln är att inget får förvaras på någon annan plats än i ditt förråd. Trapphuset ska vara fritt från bl.a. soppåsar, kartonger, skor, dörrmattor, cyklar, rullatorer och barnvagnar.

Ökad risk för bränder i juletid

Varje år dör 100 till 130 personer i bränder och cirka 1 000 personer skadas. Dödsbränderna drabbar i högre grad äldre. Levande ljus och glömda spisar är de vanligaste brandorsakerna.

Under december och januari ökar risken för bränder i hemmet. 40 procent av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus inträffar i december.

Källa: MSB och Brandskyddsföreningen.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice