Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Organisation

Östersundshem är ett kommunalt fastighetsbolag som ägs av Östersunds Rådhus AB. Östersundshem har ett 60-tal anställda, allt från tekniker till kommunikatörer.

Ledningsgruppen består av representanter från såväl kärnverksamhet som stödfunktioner. Vår styrelse består av politisk tillsatta personer, en opolitisk ledamot samt arbetstagarrepresentanter. 

Om du du söker en enskild medarbetare är du välkommen att kontakta kundservice.

Ledningsgrupp:

Vd Kenneth Karlsson
Projektchef Per-Anders Strandberg
Förvaltningschef Mikael Söderström
Kundservicechef Håkan Wiklund 
Ekonomichef Sara Andersson
Kommunikationsansvarig Victoria Herkules

Östersundshems styrelse består av nio ordinarie ledamöter – sju politisk valda, och två arbetstagarrepresentanter.

Ordinarie ledamöter

Robert Uitto (S) Ordförande
Therese Dahlgren Ekroth (M) Ledamot
Gertrud Nygren (S) Ledamot
Conny Hansson (S) Ledamot
Eva Nässén (C) Ledamot
Stig Andersson (KD) Ledamot
Nils Sandqvist (V) Ledamot
Therese Gärdin  Extern ledamot
Gunilla Nilsson Arbetstagarrepresentant
Katarina Undrom Arbetstagarrepresentant

 

Ersättare

Ivan Hansson (C) Ersättare
Anders Alfredsson (M) Ersättare
Karin Österberg Ersättare Arbetstagarrepresentant


Revisorer

Lars Magnusson, Deloitte AB Ansvarig revisor

 

Förtroendevalda lekmannarevisorer

Kjell Svantesson (S) Ordinarie revisor
Per Ericsson (C) Ordinarie revisor

Kontakta oss på tel 063-14 04 00 eller info@ostersundshem.se

Telefontider
Vardagar, kl 10–15
Lunchstängt, kl 11.45–13

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice