Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Organisation

Östersundshem är ett kommunalt fastighetsbolag som ägs av Östersunds Rådhus AB. Östersundshem har ett 60-tal anställda, allt från tekniker till kommunikatörer.

Ledningsgruppen består av representanter från såväl kärnverksamhet som stödfunktioner, och majoriteten av styrelsen är politiskt tillsatt - utom styrelseordförande.

Om du du söker en enskild medarbetare är du välkommen att kontakta Kundservice.

Ledningsgrupp:

Vd Kenneth Karlsson
Projektchef Christian Olsson 
Förvaltningschef Mikael Söderström
Kundservicechef Jessica Lundqvist
Ekonomichef Lars-Erik Larsson Frengen
Kommunikationschef Malin Gunnarsson

Östersundshems styrelse består av tio ordinarie ledamöter – sju politisk valda, en extern ledamot och två arbetstagarrepresentanter.

Ordinarie ledamöter

Mattias Lööv (Opolitisk) Ordförande
Therese Dahlgren Ekroth (M) Ledamot
Åke Ljusberg (C) Ledamot
Eva Nässén (C) Ledamot
Pär Fredriksson (M) Ledamot
Björn Sandal (S) Ledamot
Carin Eriksson (S) Ledamot
Nisse Sandqvist (V) Ledamot
Gunilla Nilsson Arbetstagarrepresentant
Maria Bergsten Arbetstagarrepresentant

 

Ersättare

Lars Carlsson (M) Ersättare
Peter Grönlund (S) Ersättare
Vakant Ersättare Arbetstagarrepresentant


Revisorer

Lars Magnusson, Deloitte AB Ansvarig revisor

 

Förtroendevalda lekmannarevisorer

Kjell Svantesson (S) Ordinarie revisor
Per Ericsson (C) Ordinarie revisor

Kontakta oss på tel 063-14 04 00 eller info@ostersundshem.se

Telefontider
Vardagar, kl 10–15
Lunchstängt, kl 12–13

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice