Uppsägning av studentbostad

Här hittar du info om hur du säger upp sin studentbostad och hur lång uppsägningstiden är.

Så här säger du upp din bostad

  • Din uppsägning måste vara skriftlig. 
  • Fyll i blanketten "uppsägning av hyresavtal". 
  • Skriv ut och lämna blanketten i vår Bobutik eller skicka den via post. Adressuppgifter finns på blanketten. 
  • För att vi ska kunna behandla din uppsägning måste din ansökan vara fullständig. 

Uppsägningstider

Uppsägningstiden för studentbostäder varierar beroende på var och varför du flyttar. 

Flytt från studentbostad

Flyttar du som student från Östersundshem är uppsägningstiden tre månader från det datum du säger upp lägenheten. Exempel säger du upp din lägenheten den 5 april är den uppsagd till 5 juli. 

Flytt till annan studentbostad

Flyttar du inom Östersundshems studentbestånd sammanfaller uppsägningstiden på den nuvarande studentlägenheten med den man ska flytta till. Om den lägenhet du ska flytta till har kortare tillträdesdatum än en månad, eller om lägenheten är outhyrd, är det en månads dubbelhyra (innevarande månad räknas inte) som gäller.

Flytt till vanlig lägenhet

Om du som student flyttar från en studentbostad till Östersundshems ”vanliga bostadsbestånd” är uppsägningstiden tre månader.

Byte av studieort

Vid byte till annat universitet eller högskola kan vi förkorta din uppsägningstid. För att vi ska kunna göra det behövs ett antagningsbesked från din nya utbildning. Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig med uppsägningen. Antagningsbeskedet måste lämnas in samtidigt som din uppsägning. Lämnas det in senare hanteras det som en vanlig uppsägning med tre kalendermånaders uppsägningstid.

Exempel på hur uppsägningstiden vid flytt inom Östersundshem studentbestånd

1. Ett exempel när du får dubbelhyra

I dag är det den 5 september. Den 1 oktober är inflyttningsdatum på en lägenhet på marknadsplatsen Studenttorget. Du bor hos oss och tackar ja till lägenheten och säger upp din nuvarande lägenhet. Då kommer du att få en dubbelhyra i oktober eftersom du får betala för både din nya och din gamla lägenhet.

2. Ett exempel när du slipper dubbla hyror

I dag är det den 5 september. Den 1 november är inflyttningsdatum på en lägenhet på marknadsplatsen Studenttorget. Du bor hos oss och tackar ja till lägenheten och säger upp din nuvarande lägenhet. Då slipper du betala dubbelhyra när du flyttar inom Östersundshem, eftersom vi har tid på oss att hinna hyra ut din nuvarande lägenhet.

Riksbyggen och Östersunds Stugby & Camping, Odenslingan har tre månaders uppsägning.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice