Uthyrningspolicy för studenter

Vem får hyra våra studentbostäder? Vad krävs för att få hyra? När får jag byta studentbostad? Här hittar du våra uthyrningsregler för studenter.

För att söka studentlägenhet krävs att du är myndig och att du har en ekonomisk situation som gör att du rimligen kan klara hyran för den sökta lägenheten. Med detta avses studiemedel från CSN eller motsvarande inkomst. Vi förbehåller oss rätten att ta en kreditupplysning i samband med godkännandekontroll.

Alla eventuella skulder till fastighetsägarna ska alltid först vara reglerade.

Studentlägenheter hyrs endast ut till personer studerande vid Mittuniversitetet i Östersund eller Yrkeshögskola i Östersund (ej distansstudier eller internetbaserade studier).

Kopia av antagningsbesked/studieintyg/registreringsintyg ska skickas/mejlas till berörd fastighetsvärd.

När studierna avslutas eller upphör av annan anledning ska du på eget initiativ säga upp avtalet, tre månaders uppsägningstid gäller. Något kvarboende accepteras inte.

Om du ertappas med att bo i en studentlägenhet trots att du inte uppfyller villkoren, det vill säga ej är aktivt studerande, måste du lämna bostaden efter uppsägningstidens utgång.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice