Bostadsgaranti för studenter

Östersunds kommun erbjuder nyantagna studenter vid Mittuniversitetet och yrkeshögskola bostadsgaranti.

Regler för Bostadsgarantin:

  • Gäller för nyantagna studenter vid Mittuniversitetet i Östersund och yrkeshögskola i Östersund, och ansökan om bostad ska ske senast den 10 augusti till höstterminen och den 31 december för vårterminen. Vid senare ansökan erbjuds studenten bostad i mån av tillgång.

  • Gäller för studenter som är nyantagna till minst 15 hp/termin vid Mittuniversitetet, campus Östersund och Yrkeshögskola (ej gymnasieelever, distansstudier eller internetbaserade studier).

  • Målsättningen är att du får ett erbjudande om bostad inom en månad. Inflyttning i den erbjudna lägenheten kan dock infalla något senare.

  • Bostäderna förmedlas av Östersundshem via StudentTorget.

Regler för områden med hyresfritt i juni och juli

Studenterna har hyresfritt juni och juli i områdena 332 (förutom på Fornborgsvägen 15), 423, 424, 425, 428, 434 om kontrakt är tecknat och inflytt skett senast den 1 mars. Undantag är om du flyttar från ett hyresfritt område till ett annat hyresfritt område, då får du ta med dig det hyresfria.

 

I vårt befintliga studentbostadsbestånd finns följande boendealternativ:

  • Rum i korridor (10-20 kvm/24-30 kvm)

  • Dublettrum (20-29 kvm)

  • Egen studentlägenhet (20-49 kvm)

  • Stuglägenhet/stuga (26 kvm/31 kvm/45 kvm)

Östersundshem har samordningsansvaret för uthyrningen av studentbostäder, både i fastigheter som ägs av Östersundshem själva men också i fastigheter som tillhör andra hyresvärdar.

Övriga hyresvärdar som ingår i samarbetet:

Riksbyggen AB
Östersunds Stugby & Camping 

 

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice