Måla och tapetsera själv

Som hyresgäst har du rätt att på egen bekostnad utföra ommålning eller omtapetsering i din lägenhet. Det är dock viktigt att du tänker på våra regler.

Arbetena ska utföras med en rimlig och neutral färgsättning, samt på ett fackmannamässigt sätt med tillhörande underarbeten. Görs inte detta kan du enligt hyreslagen kap. 12 § 24A 1:a stycket bli ersättningsskyldig eller tvungen att vid avflyttning återställa bostaden till ursprungligt skick. 

Då det förutsätts goda kunskaper för att måla eller tapetsera själv, samt för att motverka eventuella konflikter rörande ansvarsbörda, lämnar vi inte ut vägledande information gällande tillvägagångssätt eller specifika material och kulörer.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice