Lägenhetsunderhåll

För underhåll av ytskikt (väggar, golv och tak) använder vi oss av behovsprövat lägenhetsunderhåll. Det innebär att istället för åldern på ytskikten är det skicket som styr när underhåll ska genomföras.

Behovsprövat lägenhetsunderhåll

Vi har övergått till behovsprövat lägenhetsunderhåll i alla våra fastigheter. Om du som hyresgäst hos Östersundshem har önskemål eller frågor gällande dina ytskikt) i ditt boende har du möjlighet att boka in en underhållsbesiktning. Vid denna besiktning bedömer en av våra besiktningsmän om behov av åtgärd finns. 

Läs mer om behovsprövat lägenhetsunderhåll.

 

Måla och tapetsera själv 

Som hyresgäst har du rätt att på egen bekostnad utföra ommålning eller omtapetsering i din lägenhet. Det är dock viktigt att du tänker på våra regler.

Läs mer om att måla och tapetsera själv. 

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Östersundshem

Orange Week - en vecka fri från våld

Orange Week syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Läs mer

Östersundshem

Blev byggandet rättvist?

Rättvisa arbetsvillkor, hållbarhet och socialt ansvarstagande inom byggbranschen var de principer vi tog oss an när vi gick med i Rättvist byggande.

Läs mer

Sök ledigt

Felanmälan

Renovering

Kundservice