Hyresgästundersökning 2023

Vi har som målsättning att du som bor hos oss ska trivas med ditt hem och med oss som hyresvärd. Därför gör vi varje år en hyresgästundersökning för att ta reda på vad du tycker.

I början av 2023 fick 2 156 av våra hyresgäster möjligheten att delta vår årliga hyresgästundersökning. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad du som hyresgäst tycker om ditt boende och oss som hyresvärd. Totalt svarade 1 103 hyresgäster, vilket innebär en svarsfrekvens på 51 procent.

Mest nöjd och minst nöjd

Den övergripande nöjdheten med hur man trivs med Östersundshem som hyresvärd, bostadsområdet, trappuppgången samt bostaden hamnar på 3,83 på en femgradig skala. Det är en förbättring från föregående undersökning då den övergripande nöjdheten låg på 3,75. Mest nöjd är hyresgästerna som bor i Solliden och minst nöjd är de som bor i Torvalla. 

Utvalada fritextsvar

Den mest positiva gruppen bland dem som gav fritextsvar tyckte sammanfattningsvis:

Många nämner känslan av pålitlighet, kompetens och trygghet i kontakten med Östersundshem. Flera är nöjda med hyror, lägenheterna, områdena och service.

Den mest kritiska gruppen bland dem som gav fritextsvar tyckte sammanfattningsvis:

Många nämner höga hyror, eftersatt underhåll och låg standard på boende och utemiljö. Även kommunikationen med Östersundshem önskas bli bättre där mer inflytande och insyn kan ske i dialog.

Topplistan

  Fråga Poäng (av 5)
  Bemötandet från tekniker/entreprenör som åtgärdat felet 4,29
  Känslan av trygghet i bostaden 4,16
  Antalet kärl/kategorier för källsortering 4,03
  Vårt bemötande vid kontakt 4,01
  Möjligheten att hitta en lämplig tvättid 3,96

Bottenlistan

  Fråga Poäng (av 5)
  Hur grannarna sköter sig i soprummet 3,04
  Värme/temperatur vintertid 3,20
  Uppdateringar om hur det går med din felanmälan 3,23
  Svarstiden i telefon 3,31
  Tvättstugan 3,32

 

Läs hela hyresgästundersökningen för 2023

Hyresgästundersökning 2021

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Östersundshem

Vi omvandlar lokaler till attraktiva lägenheter

Det råder brist på lägenheter, för att snabbt möta en del av efterfrågan omvandlar vi lediga lokaler till lägenheter.

Läs mer

Kundservice

Vi har stängt 4 och 6 juni

Denna vecka har vi stängt tisdag 4 juni samt torsdag 6 juni. Övriga dagar har vi öppet som vanligt.

Läs mer

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice