Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Försäljning av Attefallshus

Här hittar du information om försäljningen av våra Attefallshus. Nästa försäljningsomgång är planerad till tidig vår 2021, och då är det dags för Torvalla.

Attefallshus

Broschyr 

Här hittar du säljprospekt med bilder, ritningar och interiörer 
(uppdaterad 16 september)

 

Utgångspris

Bostadshus: 375 000 kr, komplett med kök och vitvaror.
Tvättstuga: 300 000 kr, komplett med all maskinell utrustning.

Priserna baseras på värderingar utförda av två av varandra oberoende, auktoriserade värderare. Priset är ett snitt utifrån dessa värderingar.

Första försäljningen skedde 10 juni 2020 i Brunflo, budgivningsprocessen avslutades den 23 juni. Husen såldes till ett medelpris om 384 000 kr.

Den andra försäljningen gällde Valla där visning skedde 1 september, och budgivning avslutades den 8 september - med ett medelpris på 390 000 kr.

Villkor

Byggnaden/byggnaderna säljs i befintligt skick och till högstbjudande. Utgångspriset är framtaget utifrån externa värderingar utförda av auktoriserade värderare. En handpenning på tio procent av köpeskillingen erläggs vid kontraktsskrivning. Resterande summa betalas vid tillträde. Husen säljs för avflyttning, mark ingår ej.

Avflyttning av inköpt hus (gäller Valla) ska ske senast 15 november 2020, det finns dock möjlighet att senarelägga bortforslingen – som längst till 30 juni 2021. Villkoret är att huset skall betalas till fullo och övergår i köparens ägo senast den 15 november 2020.

Köparen ombesörjer bortforsling. Kom ihåg att kontakta kommunen i god tid före avflytt, för att ta reda på vilka tillstånd som behövs. Det kan t.ex. vara en bygganmälan eller transporttillstånd. Östersundshem bekostar urkoppling av el, vatten och avlopp.

Budgivning och nyhetsbrev

Östersundshem förbehåller sig rätten att prioritera köpare utifrån hur många hus en budgivare önskar köpa. Vi förbehåller oss även rätten att förkasta bud. Om du driver företag och har önskemål om köp av större enheter, kontakta oss på mejladressen nedan.

Vill du veta när nästa försäljningsetapp drar igång? Skicka ett mejl till attefallshus@ostersundshem.se så lägger vi till dig på vår utskickslista (du kan avregistrera dig när du vill). 

Nästa säljtillfälle är planerat till våren 2021 då det är dags att avyttra Attefallshusen i Torvalla. Om något ändras i säljplanen meddelar vi det här, samt i nyhetsbrevet.

 

All information på denna sida presenteras med reservation för ändringar och tryckfel.

Sammanlagt finns ca 100 Attefallshus. Husen initierades under flyktingkrisen 2015/2016, för att skapa tillfälliga boenden åt nyanlända. Senare har husen även kommit att användas som studentboende. Samtliga byggnader är uppförda med tillfälliga bygglov om fem år, varför vi nu måste inleda en avyttring. 

Samtliga byggnader i hela Attefallsbeståndet beräknas vara avyttrade 2024, se säljplan.

 

2020

Liljevägen 6, Brunflo (Brunflo 1:144), pulpettak
Visning och budgivning avslutad. Sista budgivningsdag var 23 juni.

Divisionsgränd 21, Körfältet (Väghyveln 6), pulpettak
Gruppförsäljning, endast mot företag. Sista budgivningsdag 9 september.

Vallagatan 2 A-I (Valla 10:6), sadeltak
Visning hölls 1 september, sista budgivningsdag 7 september.

2021

Splintvägen, Torvalla (Trädet 1), sadeltak
Försäljning planerad till våren 2021.

2022

Blomstergården, Karlslund (Karlslund 1:32), sadel- och pulpettak
Husen planeras vara bortforslade senast september 2022.

2023

Arenavägen, Fotbollsstadion (Norr 1:18), sadel- och pulpettak

2024

Önevägen, Valla (Skifteslaget 1), pulpettak

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice