Ungdomsbostäder

Är du mellan 18 och 26 år kan du söka våra ungdomsbostäder. De är mindre lägenheter med låg hyra som är till för att unga lättare ska komma in på bostadsmarknaden.

Hur söker jag ungdomsbostad?

För att söka måste du vara registrerad i vår bostadskö, precis som med våra övriga bostäder erbjuds bostaden till den sökande som har mest köpoäng.

Du hittar lediga lägenheter på vårt bostadstorg för ungdomsbostäder. Finns det inga lägenheter publicerade har vi inte några lediga just nu.

Vem kan söka?

Ungdomsbostaden är tänkt som en första bostad. Du får inte ha haft något eget boende innan, du ska flytta direkt från barndomshemmet eller motsvarande.

  • Sökande ska vara folkbokförd i länet för att få ett erbjudande
  • Sökande ska inte vara, eller blivit antagen, som student vid Mittuniversitetet (då dessa faller under studentlägenhet)
  • Övriga villkor i våra riktlinjer för uthyrning ska vara uppfyllda, så som anställning, inkomst och så vidare.

Hela vår uthyrningspolicy hittar du längre ner på sidan.

Var finns ungdomsbostäderna?

I nuläget hittar du våra ungdomsbostäder i kvarteret Solberg i centrala Östersund. Lägenheterna är ettor med kokvrå eller kokskåp och storleken ligger på mellan 20,5 och 30 kvadratmeter. Flera av lägenheterna ligger i samma hus som vårt bonusboendekoncept, vilket innebär att dina grannar är minst 60 år fyllda och förutsätter en lugn och trygg boendemiljö.

Vad händer med min kötid?

För att du i framtiden ska ha en bra möjlighet att flytta vidare till ett annat boende behåller du den kötid som du samlat ihop innan du fick ungdomsbostaden. Men för att du ska fortsätta behålla kötiden måste du regelbundet logga in på Mina sidor – minst en gång på en tolvmånadersperiod. På så vis fortsätter du att samla kötid även under tiden du bor i ungdomsbostaden.

Östersundshem AB ägs av Östersunds kommun i syfte att bygga och förvalta bostäder och därmed få en bra balans och utbud på bostadsmarknaden, samt fungera som ett viktigt instrument för att uppnå bostadssociala mål.

Uthyrningspolicyn omfattar övergripande principer för såväl externa som interna bostadssökande som idag är hyresgäst hos Östersundshem.

  • Alla ska behandlas lika vid bedömning av huruvida man uppfyller de krav som ställs för att få hyra en lägenhet. Uthyrningsverksamheten ska motverka diskriminering, främja mångfald och integration och verka för allas lika värde.
  • Policyn grundar sig på att all uthyrning sker med stöd av regler och villkor i hyresavtal och allmänna regelverk, ägardirektiv samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnad.
  • Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga grunder och god kundvård.
  • Den sökande måste uppfylla grundläggande krav samt svara mot lägenhetens uthyrningsprofil som till exempel Trygghets- och studentboenden.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Östersundshem

Problem med fiber i vissa områden

Just nu är det en driftstörning som påverkar fiberuppkopplingen i flera av våra fastigheter. Problemet beräknas vara löst klockan 16.00.

Läs mer

Kundservice

Vi har stängt 25-26 maj

På grund av personaldagar har vi stängt vår kundservice torsdag 25 maj och fredag 26 maj.

Läs mer

Sök ledigt

Felanmälan

Renovering

Kundservice