Tre nej nollställer dina köpoäng

Du kan bara tacka nej till ett bostadserbjudande två gånger inom en tvåårsperiod om du vill behålla dina köpoäng. Därför är det viktigt att du enbart anmäler dig på lägenheter du är intresserad av.

Ditt första nej-svar sparas i vårt system under två år (730 dagar). Tackar du nej ytterligare två gånger inom dessa 730 dagar avaktiveras din sökprofil och dina köpoäng kommer att nollställas.

För att ställa dig i vår bostadskö igen måste du logga in på Mina sidor och klicka på länken för återaktivering.

Vad räknas som ett nej?

När du har anmält intresse för en lägenhet och hamnar bland de tio personer med högst köpoäng skickar vi dig ett erbjudande på lägenheten. Du kan då välja om du vill behålla din intresseanmälan genom att tacka ja till erbjudandet eller om du vill tacka nej. 

Följande räknas som att tacka nej:

  • Om du tackar nej till att stå kvar med din intresseanmälan när du fått erbjudande på en lägenhet.
  • Om du inte lämnar något svar alls, det vill säga varken ja eller nej.
  • Om du tackar ja och blir erbjuden att underteckna ett hyresavtal men inte undertecknar avtalet.
  • Om du tackar ja men vi inte godkänner din ansökan. Skäl för att vi avslår en ansökan kan till exempel vara att du har en skuld till oss eller annat bostadsföretag, tidigare störningsärenden registrerade, skulder eller betalningsanmärkningar till kronofogden eller att du anses vara i en ekonomisk situation som inte lämnar utrymme för lägenhetens månadskostnad.

Under Mina sidor ser du din historik av nej-svar.

Om du av någon anledning inte kan svara på ett erbjudande om lägenhet måste du kontakta kundservice på 063-14 04 00 eller info@ostersundshem.se senast kl. 14.45 sista vardagen innan erbjudandetiden går ut, så att vi har en chans att hjälpa dig.

Läs mer om att tacka nej och avslag i vår uthyrningspolicy.

Östersundshem AB ägs av Östersunds kommun i syfte att bygga och förvalta bostäder och därmed få en bra balans och utbud på bostadsmarknaden, samt fungera som ett viktigt instrument för att uppnå bostadssociala mål.

Uthyrningspolicyn omfattar övergripande principer för såväl externa som interna bostadssökande som idag är hyresgäst hos Östersundshem.

  • Alla ska behandlas lika vid bedömning av huruvida man uppfyller de krav som ställs för att få hyra en lägenhet. Uthyrningsverksamheten ska motverka diskriminering, främja mångfald och integration och verka för allas lika värde.
  • Policyn grundar sig på att all uthyrning sker med stöd av regler och villkor i hyresavtal och allmänna regelverk, ägardirektiv samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnad.
  • Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga grunder och god kundvård.
  • Den sökande måste uppfylla grundläggande krav samt svara mot lägenhetens uthyrningsprofil som till exempel Trygghets- och studentboenden.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice