Så söker du lägenhet

För att kunna söka bostad hos oss måste du vara registrerad i vår bostadskö. För att behålla din plats i kön måste du vara aktiv och logga in minst en gång under tolv månader.

Vi använder oss av ett webbaserat kösystem. När du fyllt 16 år kan du registrera dig i vår kö och det kostar ingenting. I vår uthyrningspolicy längst ned på denna sida hittar du vilka övriga regler som gäller för att vi ska kunna hälsa dig välkommen som hyresgäst hos oss.

Vårt kösystem fungerar så att du själv tittar vilka lediga lägenheter som finns publicerade på vår hemsida och skickar sedan in intresseanmälan på just den lägenhet du vill ha. Är det många som är intresserade av samma lägenhet som du, är det den med längst kötid som får lägenheten utifrån att personen uppfyller övriga krav vi har för att bli godkänd.

Registrera dig i kösystemet

För att kunna anmäla ditt intresse för en lägenhet måste du vara registrerad i vårt kösystem och få en egen ”Min sida”. Här kan du anmäla intresse för lägenheter och tacka ja eller nej till de lägenheter som du blir erbjuden. Du kan registrera dig utan att du har hittat någon aktuell lägenhet som du vill anmäla dig på.

Så här registrerar du dig

 1. Här registrerar du dig.
 2. Fyll i dina personuppgifter, de fält som är markerade med * är obligatoriska.
 3. Välj en kod. Tillsammans med ditt personnummer blir detta de uppgifter du använder när du ska logga in på ”Mina sidor”.
 4. Avsluta med att godkänna. När du slutfört registreringen får du en bekräftelse i retur.

Logga in för att behålla din kötid

För att stå kvar i vårt kösystem måste du logga in på mina sidor igen inom ett år. Men ta för vana att logga in oftare. Det räcker med att du loggar in på ”Mina sidor” eller ringer till oss. Vi skickar inte ut någon påminnelse, utan det är ditt eget ansvar att komma ihåg att logga in åtminstone en gång inom en tolvmånadersperiod (exempel: om din inloggning sker 10 juli 2019 måste du logga in igen senast 10 juli 2020). Glömmer du att logga in på Mina sidor inom ett år tas dina registrerade uppgifter bort, och du kan därefter inte få tillbaka din kötid/köpoäng. Inga undantag, vi behandlar alla lika.

Om du glömmer din kod, klicka på ”Mina sidor” och sedan ”Glömt lösenordet.” Då skickas din kod till den mejladress du angivit. Kontakta kundservice på 063-14 04 00 om du får problem.

Byteskedjor

Vid byteskedjor gäller att inga hyresförluster ska uppstå för Östersundshem, och du måste alltid ha ett godkänt tillstånd från oss. Information om lägenhetsbyte och andrahandsuthyrning.

Östersundshem AB ägs av Östersunds kommun i syfte att bygga och förvalta bostäder och därmed få en bra balans och utbud på bostadsmarknaden, samt fungera som ett viktigt instrument för att uppnå bostadssociala mål.

Uthyrningspolicyn omfattar övergripande principer för såväl externa som interna bostadssökande som idag är hyresgäst hos Östersundshem.

 • Alla ska behandlas lika vid bedömning av huruvida man uppfyller de krav som ställs för att få hyra en lägenhet. Uthyrningsverksamheten ska motverka diskriminering, främja mångfald och integration och verka för allas lika värde.
 • Policyn grundar sig på att all uthyrning sker med stöd av regler och villkor i hyresavtal och allmänna regelverk, ägardirektiv samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnad.
 • Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga grunder och god kundvård.
 • Den sökande måste uppfylla grundläggande krav samt svara mot lägenhetens uthyrningsprofil som till exempel Trygghets- och studentboenden.

Grundkrav för att få hyra lägenhet

 • Den sökande är minst 18 år.
 • Den sökande har svenskt personnummer. (För utländska studenter/arbetstagare, sökande med samordningsnummer, sker registrering på Östersundshems hemsida.)
 • Den sökande får endast ha en betalningsanmärkning uppkommen de senaste 12 månaderna, samt att den sökande inte har någon betydande skuld registrerad hos Kronofogdemyndigheten.
 • Den sökande får inte ha återkommande sena hyresinbetalningar, störningar eller hyresskuld till Östersundshem eller till annan hyresvärd.
 • Den sökande som innehar hyreskontraktet ska ha behov av lägenheten, bo permanent och vara folkbokförd på adressen.
 • Sökande som söker gemensamt boende ska vara gifta eller sammanboende med äktenskapsliknande samlevnad där båda ska bo långsiktigt i lägenheten. Sökande och medsökande ska båda uppfylla ställda grundkrav.

Östersundshem tar kreditupplysning på sökande som lagt en intresseanmälan på ledig lägenhet, i det fall kreditkontrollen inte uppfyller ovan kriterier kommer inget erbjudande på intresseanmälda objekt att skickas till den sökande.

Den sökande som hyr en lägenhet av Östersundshem ska från första hyresdagen ha en giltig hemförsäkring.

Kontroll av att ovanstående krav är uppfyllda och att den sökande har en ekonomisk situation som gör att den sökande rimligen kan klara hyran för den sökta lägenheten görs i samtliga uthyrningsärenden.

Begränsning av antal boende i en och samma bostad

För att förhindra osunda boendeförhållanden har Östersundshem riktlinjer för hur mång personer som får bo i en och samma bostad. Lägenheterna är dimensionerade utifrån följande maxantal vuxna och barn:

 • Ett rum och kök maximalt 3 personer
 • Två rum och kök maximalt 4 personer
 • Tre rum och kök maximalt 6 personer
 • Fyra rum och kök maximalt 8 personer
 • Fem rum och kök maximalt 10 personer

Lediga lägenheter fördelas enligt nedan:

 1.  Bolagets egna behov vid exempelvis renovering och ombyggnation.
 2. Avtal med Östersunds kommun.
 3. Förturer, för sökande behov med medicinska behov, sociala behov eller på grund av mycket svåra omständigheter är i akut behov av annat boende.
 4. Bostadstorget där ledig lägenhet erbjuds den med högst köpoäng.
 5. Bostad direkt där ledig lägenhet fördelas enligt principen först till kvarn.

Annonsering, förmedling och tilldelning

Östersundshem publicerar merparten av alla lediga lägenheter på bolagets hemsida. Erbjudande av bostäder bygger på att det är den bostadssökande själv som ska ta initiativ, och sköta sökandet. Erbjudande på en lägenhet kan man få först när man har fyllt 18 år. Ungdom kan dock göra en kundanmälan från att de är fyllda 16 år.

Bostadskön

Ett konto (även kallad ”sökprofil”) i Östersundshems kundsystem, är personligt och får därför endast administreras av den vars personuppgifter har registrerats, eller av den för vilken den sökande lagligen svarar (exempelvis vårdnadshavare, förmyndare eller god man). Annan användning – via tredje man, tredje part eller tjänst för registrering, administrering eller upprätthållande av aktivitet i bostadskön – är ej tillåtet.

Östersundshems bostadskö är avgiftsfri, men kräver att man via hemsidan minst en gång per 364 dagar loggar in på Mina sidor för att visa att kontot fortfarande är aktivt. Efter 365 dagar utan inloggning nollställs köpoängen och återställs ej. Kontot är då avaktiverat och kommer vid fortsatt inaktivitet att slutligen tas bort ur systemet.

Från att man registrerat sig som sökande hos Östersundshem börjar den sökande att tillgodoräkna sig köpoäng, 1 poäng per dag. Östersundshem skickar ingen automatiserad påminnelse om att hålla kontot aktivt, varken före eller efter att 365 dagar har passerat. Kunden har ett eget ansvar att visa intresse för att vara kvar i bostadskön, samt att hålla kontot uppdaterat med aktuella personuppgifter.

Om den sökande tackar ja till ett hyreskontrakt nollställs den sökandens köpoäng, gäller även vid lägenhetsbyten inom Östersundshem. Den bostadssökande kan bara tacka nej till ett bostadserbjudande två gånger inom en tvåårsperiod – vid ett tredje nej nollställs den sökandes köpoäng.

Ansamlad kötid (köpoäng) kan ej överlåtas till annan part, ej heller inom familjen

Bostadstorget

Alla lediga lägenheter publiceras i minst fem dagar på hemsidan. Därefter erbjuds lägenheten till den sökande med högst köpoäng.

Bostad direkt

Lägenheter med snabb inflyttning publiceras under minst en dag på Östersundshems hemsida. För Bostad Direkt gäller inte kötid utan först till kvarn gäller så länge den sökande uppfyller våra grundkrav för att få hyra en lägenhet.

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre månader från kommande månadsskifte. Den avflyttande kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta godkänns om den som blivit erbjuden lägenheten vill flytta in tidigare.

Vid dödsfall eller flytt till särskilt boende gäller en månads uppsägningstid från kommande månadsskifte.

Gymnasieboende, ej fyllda 18 år

Personer ej fyllda 18 år har i vissa fall möjlighet att få tillgång till en ”vanlig” lägenhet hos Östersundshem. Förutsättningen är att den ena föräldern eller bägge vårdnadshavare står som kontraktspart, samt att ungdomen/nyttjaren är studerande vid gymnasieskola inom Östersunds kommungräns och vid tiden för ansökan är folkbokförd utanför Östersunds kommun.

När ungdomen/nyttjaren har uppnått myndighetsålder, samt varit stadigvarande bosatt i lägenheten i minst två år, har nyttjaren möjlighet att överta kontraktet efter avslutade studier.

Ungdomsbostäder, 18–25 år

För bostadssökande mellan 18–25 år har Östersundshem små prisvärda lägenheter, där lägenheterna är tänkta som en första bostad, den bostadssökande behåller den kötid som man samlat ihop innan den sökande fick ungdomsbostaden, detta för att den bostadsökande ska ha en bra möjlighet att flytta vidare till ett annat boende i framtiden.

Bonusboende 60+

Lägenheterna i Östersundshem plusboenden är avsedda för personer som är 60 år eller äldre utan hemmavarande barn, det räcker att en i hushållet är över 60 år. Köpoängen avgör vem som får kontrakt.

Trygghetsboende 65+ (kv Stallmästaren), 70+ (kv Lugnet)

Lägenheterna i Östersundshems Trygghetsboende är avsedda för personer som är 65 respektive 70 år eller äldre, det räcker att en i hushållet är över 65/70 år. Köpoängen avgör vem som får kontrakt.

Tidsbestämda kontrakt

Östersundshem har möjlighet att hyra ut lägenheter på tidsbestämda kontrakt. Kontrakten gäller under kortare tid. Samma grundkrav som vid övrig uthyrning.

Intern kö

Östersundshem har ingen internkö för befintliga hyresgäster, utan samtliga lediga lägenheter förmedlas via Östersundshem ordinarie bostadskö.

Erbjudanden till styrelse, vd och anställda

Ingen ska kunna godkänna eller erbjuda lägenheter till sig själv. Erbjudande av lägenheter till styrelse, vd och anställda sker på samma villkor som för andra bostadssökande. En blivande hyresgäst som är anställd av Östersundshem, eller ingår i dess styrelse, godkänns av vd så länge erbjudandet inte är riktat till vd:n själv. Om erbjudandet är riktat till vd ska styrelsens ordförande eller vice ordförande godkänna avtalet.

Studentlägenheter

Förutom alla generella krav som finns beskrivna i våra riktlinjer för uthyrning, finns även ett antal riktlinjer som endast berör de som vill söka någon av våra studentlägenheter.

Grundkrav för att få hyra studentlägenhet:

 • Den sökande är minst 18 år.
 • Den sökande är antagen till studier om min 30 hp per termin vid Mittuniversitetet i Östersund, läkarstuderande fr.o.m. termin 6 med placeringsbesked Östersund, eller antagen till Yrkeshögskola i Östersund (ej distansstudier eller internetbaserade studier). Antagningsbesked/resultatintyg/registreringsintyg ska uppvisas innan kontraktsskrivning. 
 • Den sökande har svenskt personnummer. (För utländska studenter/arbetstagare, sökande med samordningsnummer, sker registrering på Östersundshems hemsida.)
 • Den sökande får endast ha en betalningsanmärkning uppkommen de senaste 12 månaderna, samt att den sökande inte har någon betydande skuld registrerad hos Kronofogdemyndigheten.
 • Den sökande får inte ha återkommande sena hyresinbetalningar, störningar eller hyresskuld till Östersundshem eller till annan hyresvärd.

Östersundshem tar kreditupplysning på samtliga sökande som tackat Ja till ett lägenhetserbjudande. I det fall kreditkontrollen inte uppfyller kriterierna ovan kommer den sökande inte att godkännas.

Hyresförhållandet är maximerat till sex år per hyresgäst. Förlängning kan beviljas med maximalt fyra år för doktorandstudier. När studierna avslutas eller upphör av annan anledning ska hyresgästen på eget initiativ säga upp avtalet, tre månaders uppsägningstid gäller. Något kvarboende accepteras inte.

Om hyresgäst ertappas med att bo i en studentlägenhet trots att hyresgäst inte uppfyller villkoren ovan, det vill säga ej är aktivt studerande, måste hyresgästen lämna bostaden efter uppsägningstidens utgång.

Flytt till vanlig lägenhet

Om den bostadssökande flyttar från en studentbostad till Östersundshems ”vanliga bostadsbestånd” kan hyresgästen få en förkortad uppsägningstid . Uppsägningstiden blir till det datum som den andra bostaden är uppsagd till. Detta gäller inte om lägenheten har ett tillträdesdatum som är inom en månad eller om lägenheten är outhyrd. Vid dessa fall får den sökande en dubbelhyra för den första månaden eftersom hyra ska erläggas för både den nya och den gamla lägenheten.

Byte av studieort

Vid byte till annat universitet eller högskola kan uppsägningstid förkortas. För att kunna få ett beslut om förkortat uppsägningstid ska hyresgäst lämna in antagningsbesked på ny utbildning samt uppsägning till Östersundshem vid ett och samma tillfälle, annars hanteras uppsägningen som en vanlig uppsägning om tre kalendermånader uppsägningstid.

Studiekontroll

Varje termin gör Östersundshem en studiekontroll. 

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Östersundshem

Vi omvandlar lokaler till attraktiva lägenheter

Det råder brist på lägenheter, för att snabbt möta en del av efterfrågan omvandlar vi lediga lokaler till lägenheter.

Läs mer

Kundservice

Vi har stängt 4 och 6 juni

Denna vecka har vi stängt tisdag 4 juni samt torsdag 6 juni. Övriga dagar har vi öppet som vanligt.

Läs mer

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice