Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Tillgänglighetsredogörelse

Östersundshem AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur ostersundshem.se uppfyller lagen om tillgänglighet på webben, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om vilket innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt längre ner på sidan.

Vad kan du göra om du inte kan använda innehållet på webbplatsen?

Om det finns innehåll på ostersundshem.se som inte är tillgängligt för dig, skicka e-post till info@ostersundshem.se eller ring oss 063-14 04 00.

Rapportera brister i webbens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav vill vi gärna att du meddelar oss genom att skicka e-post till info@ostersundshem.se eller ring oss på 063-14 04 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på webbplatsen DIGG.se

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG och delar av det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Vissa dokument främst i PDF, kan vara i otillgängligt format och är således inte tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ.
  • En del länktexter brister i vissa fall i sin utformning vilket gör det svårt att veta var de leder.
  • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.
  • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Det kan upplevas som oförutsägbart och förvirrande.
  • På några sidor saknas korrekt rubrikstruktur och rubriknivåer hoppas över.
  • En del sidor har kontrastproblem. Främst gäller det text som ligger ovanpå bilder eller text som är för ljus för bakgrunden.
  • Tab-ordningen är inte alltid logisk och det saknas delvis markering var man befinner sig.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • De filmer som finns på webbplatsen som offentliggjordes före 2020-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven.
  • Detsamma gäller för dokument som offentliggjorts före 2018-09-23.

Oskäligt betungande anpassning

Östersundshem AB åberopar, för otillgängligt innehåll, undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi jobbar för att rätta kända tillgänglighetsproblem, men en del lösningar på vår hemsida är kopplade till utomstående aktörer där vi själva inte har möjlighet att helt kunna påverka utformning och därmed komma tillrätta med samtliga webbtillgänglighetsfel. Det gäller exempelvis Mina sidor och våra torg för lediga lägenheter.

Vårt mål är en helt tillgänglig webbplats senast år 2025.

Hur har vi testat webbplatsen?

Vi har gjort en intern granskning och testning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes 26 januari 2023.

 

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice