Praktisk hållbarhet - i din och vår vardag

Östersundshem vill aktivt bidra till skapandet av en hållbar framtid. Det gör vi till exempel genom att energieffektivisera våra fastigheter och ställa hårda krav på låg energiförbrukning och sunda material i vår nyproduktion.

Vi har satt som mål att all ökad energiförbrukning på grund av vår nyproduktion ska tillgodoses av egenproducerad förnyelsebar energi, till exempel genom solceller på våra hus.

Här finns många bra tips på hur du kan spara energi i din lägenhet!

 

Steg för steg försöker vi minska på vår onödiga miljöpåverkan. Vi har satt energimål för vår verksamhet som säger att vi ska minska energianvändningen med 10 procent år 2010-2017 och med 20 procent 2010-2020. Det betyder att senast 2020 skall alla våra hus i genomsnitt använda högst den mängd energi som ett nybyggt hus tillåts använda idag.

Tittar vi tillbaka några år så har vi åstadkommit mycket! Sedan 2010 har vi sänkt energianvändningen med 8 procent, elförbrukningen har minskat med hela 19 procent och värmen med 6 procent.

Här är några praktiska exempel på vad vi genomför:

Belysning och hemelektronik
Vi har bytt utomhusbelysningen i många av våra bostadsområden. Gamla kvicksilverlampor byts ut mot moderna led-lampor som ger bättre ljus, drar mindre el och inte innehåller miljöfarligt kvicksilver. Vi ser även över trapphusen och installerar närvarostyrningar. Utebelysningen på våra gårdar styrs med ljusrelä som tänder lamporna när det börjar bli mörkt ute.

Värme och ventilation
Vi byter kontinuerligt fläktar och pumpar till allt mer energieffektiva alternativ. Vi har också injusterat värmesystemen och bytt termostatventiler i en tredjedel av alla lägenheter. Det ger en jämnare inomhustemperatur. Just nu bygger vi även om ventilationen på Kaptenen 4 så att de boende får ren, förvärmd tilluft via tilluftventiler istället för kall luft utifrån med gatans föroreningar och buller på köpet. Samtidigt sparar vi mycket energi genom att återvinna värmen i den utgående luften. När vi bygger nytt sätter vi bara ventilationssystem med värmeåtervinning, både för miljöns och för din skull.

Vatten och tvätt
Vi bygger om våra tvättstugor med mer energieffektiv utrustning. Det är torkningen som drar mest energi i tvättstugan. Smarta torkskåp och tumlare känner själva när tvätten är torr och stänger av sig själva. På nya hus sätter vi vattenmätare i varje lägenhet så att du som hyresgäst bara behöver betala för det vatten du själv har använt.

Du kan också hjälpa oss att upptäcka onödig energiförbrukning i våra bostadsområden, kontakta gärna felanmälan om du har tips - se info nedan!

KUNDFORUM – FRÅGA OSS!

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice