Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Hållbarhet

På Östersundshem är hållbarhetsfrågor en självklar del av vår vardag. Vi arbetar med en rad långsiktiga insatser - allt från att vår verksamhet är fossilfri och att vi producerar egen solel i både en stor solcellspark och på hustaken, till det prisade praktikprogrammet Innanförskapsakademin.

För oss är hållbarhet en förutsättning för företagets fortlevnad, och något vi försöker tillämpa i stort som smått. En av de framgångsfaktorer vi identifierat är vikten av samarbete med olika aktörer på orten - mellan små och stora företag, mellan det privata och det offentliga, universitetet och ideella föreningar - där Innanförskapsakademin är ett bra exempel.

Förutom större projekt erbjuder vi också vardagsnära lösningar, som till exempel elbilspool för alla - såväl hyresgäster som Östersundare. Det ska vara lätt att göra rätt, därför utökar vi stadigt vårt utbud av laddstolpar så att fler ska ha förutsättningar att köra egen elbil. I vissa av våra nya bostadsområden finns också odlingslådor och bikupor, samt solceller som försörjer husen med all fastighetsel.

I menyn till vänster hittar du mer information om hur vi på olika sätt bidrar till ett hållbart samhälle.

 

Miljöpolicy för Östersundshem

Östersundshem skall genom att effektivt utnyttja material och resurser värna om jordens tillgångar och förebygga förorening av miljön. Vi skall ständigt förbättra vårt miljöarbete.
Våra hyresgäster skall erbjudas ett miljöanpassat boende med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Miljöengagemanget skall bygga på ett samspel mellan hyresgäster, leverantörer, konsulter, entreprenörer och Östersundshems personal.

Östersundshems miljöarbete skall grunda sig på följande punkter:

  • Vi skall genom att tillvarata personalens kompetens och genom fortsatt utbildning öka engagemanget och förståelsen för miljöarbetet.
  • Vi skall i det dagliga arbetet vid utbyten av maskiner, material m.m. använda energisnåla och miljöanpassade alternativ.
  • Vi skall ta hänsyn till miljön vid upphandlingar och investeringar genom att ställa miljökrav på entreprenörer och leverantörer.
  • Vi skall genom att effektivisera vår hantering av elektricitet, värme och vatten minska förbrukningarna i våra fastigheter.
  • Vi skall erbjuda våra hyresgäster möjlighet till källsortering av sopor och även informera om hur de kan minska sin miljöpåverkan.
  • Vi skall utföra en miljöinventering i befintlig bebyggelse för att kunna erbjuda våra hyresgäster ett miljödeklarerat boende.
  • Vi skall kontinuerligt göra uppföljningar av vårt miljöarbete för att på så sätt förbättra och utveckla det.
  • Vi skall införa ett miljöledningssystem i företaget för att förbättra vårt miljöarbete och dess uppföljning.
  • Vi skall följa de lagar och förordningar som omfattar vår verksamhet med avseende på miljön.

Fastställd av styrelsen, dat. 2000-11-27, § 136/00
Reviderad av styrelsen, dat. 2004-12-20, § 184/04
Reviderad av styrelsen, dat. 2014-12-11, § 97/14
Fastställd av styrelsen, dat. 2015-05-28 § 57/15
Reviderad av styrelsen, dat. 2018-08-28 § 90/18

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Östersundshem

Kolla brandvarnaren och släck ljusen

Nu närmar det sig jul och den period när vi tänder mest ljus. Det är även nu det inträffar flest bränder. Så kolla att din brandvarnare funkar.

Läs mer

Kundservice

Temperaturväxlingar både inne och ute

Under hösten och vintern hör många av sig om att det är kallt inomhus. Värmen regleras automatisk - men kan ta lite tid att anpassa sig.

Läs mer

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice