Vänligen vänta medan ansökan skickas...

För leverantörer

Här finner du som leverantör viktig information. Exempelvis att vi bara tar emot e-fakturor från och med 1 januari 2020. I menyn finns mer information om e-fakturering och aktuella upphandlingar.

Nu är vi ett bolag

Från september 2020 är vi samlade i ett bolag. De tidigare dotterbolag Östersundshem Björnvaktaren AB och Östersundshem Lokaler AB har uppgått till Östersundshem AB. Sedan tidigare har även dotterbolagen Östersundshem Exploatering AB och Östersundshem 2 AB fusioneras. 

Avtal och tjänster som tidigare har faktureras de upplösta bolagen ska fortsättningsvis faktureras Östersundshem AB.

Vi har även skärp kraven för leverantörsfakturor. Detta för att vi snabbare ska kunna hantera era fakturor och säkerställa att de betalas i tid.

Obligatorisk referensmärkning

När du fakturerar Östersundshem är det viktigt att fakturan:

  • Är utställd på Östersundshem AB.
  • Har rätt referensmärkning (7-siffrigt nummer).
  • Att beställarens namn står på fakturan samt eventuellt AO-nr, FE-nr eller projekt-nr och fastighetsnummer.

Om någon information inte är korrekt eller saknas finns det risk att betalningen fördröjs eller att ny faktura måste utfärdas. Saknar du referens, vänligen kontakta den som har gjort beställningen. Referensmärkningen kan bestå av annan kod om det är överenskommet.

 

Fastighetsnummer

Fakturamottagare: Östersundshem AB
Fastighetsnr
Benämning
Kvartersadress
211
Näsvägen, Lit
Näsvägen 2, Östersundsvägen 25, Lit
212
Sörevägen, Lit
Sörevägen 1-3, Lit
213
Skolvägen, Lit
Östersundsvägen 34, Skolvägen 1 A-K, Lit
214
Sockenvägen, Lit
Sockenvägen 4 A-E, Sörevägen 5, Lit
215
Litshöjden, Lit
Östersundsvägen 35 B-M, Lit
221
Snickarvägen, Häggenås
Snickarvägen 12, Häggenås
311
Fritzhem
Trädgårdsvägen 5-7, Fritzhemsgatan 7, Näsvägen 2
312
Doktorn/Förvaltaren
Bergsgatan 2-12, Risslergatan 1
313
Dalhem/Befälhavaren
S Strandvägen 1, Frösövägen 1
314
Trädgårdsmästaren
Fjällgatan 29
321
Lillberget
Skogsvägen 12-20, Mällbyvägen 37-43
322
Trumslagaren
Skogsvägen 10
323
Mjällsta
Frösövägen 98-102, Skogsvägen 13
331
Eldaren
Fröjavägen 4-6
332
Fornborgen
Fornborgsvägen 1-15
341
Slånbäret
Videvägen 2-48
342
Skifteslaget 1
Önevägen 124-192
343
Skifteslaget 2
Önevägen 194-202
344
Häggbäret
Snorres väg 2-316
411
Häradsskrivaren
Prästg 2-6, Storg 1-3, Fältjägargr 10-12, Brogr 11
412
Rådmannen 5
Prästgatan 3
413
Rådmannen 4
Brogränd 15
414
Kaptenen 4
Kyrkgatan 25
415
Kaptenen 2
Rådhusgatan 26
416
Borgmästarlotten
Fältjägargränd 22
417
Brandsprutan
Litsv 24-26, Biblioteksg 27, Läroverksgr 8
421
Bönboken
Artillerigatan 2, Rådhusgatan 29
423
Logen
Rådhusg 54
424
ABC Boken/Motboken
Rådhusg 35, S Gröng 32-36, Tullg 23
425
Verkstaden 3
Kyrkgatan 78
426
Verkstaden 5
Prästgtan 61 A-D, Brunnsgränd 9
427
Solberg
Prästgatan 56-60, Storgatan 55-59, Tullgatan 8
428
Monopolet
Prästgatan 63
431
Hjorten
Samuel Perm.g 26-30, Genv 60-62, Biblioteksg 31-37
432
Björkbacka
Sollidenv 17-23, Grindstugv 26-32, Jaktstigen 16-26
433
Solliden/Lövberga
Grindstugv 36, 47-49, Konditoriv 3, Sollidenv 36-44
434
Artilleristen
Campusvägen 13-15
451
Valhall
Krondikesv 66-70, Fagerbacken 24-28, Odensalag 45-49
465
Remonthagen
Ryttarvägen 77-83
466
Stallmästaren trygghetsboende
Ryttarvägen 67-75
480
Blomstergården
 
481
Styckmästaren
Genvägen 3
482
Tallåsen
Bandvagnsgränd 2-6
483
Lugnet trygghetsboende
Infanterigatan 17A-B
484
Sporthallen
Kanslihusgränd 5, 7
485
Exercishallen
Infanterigatan 30
486
Skogen
 
487
Byggnad 176
Infanterigatan 21
488
Jägargården
Infanterigatan 19, 23
489
Tallbo
Bandvagnsgränd 1-9
511
Tunnbrödet
Damågr 1-8, Arågr 1-11, 2-14, Gräftågr 1-12, Tvärågr 1
518
Rosmarinen
Falkfångarvägen 1-31
531
Ardennern
Havrevägen 2-8, 12-28, Vetevägen 7-17, 25-29, 31-75
533
Slåtterängen
Nekvägen 94-98, Skylvägen 1-3
611
Centrumvägen, Brunflo
Centrumv 17, Brunflo
612
Postvägen, Brunflo
Postv 5-7, Brunflo
613
Storviken, Brunflo
Kvartermästarvägen 7-111, Löjtnantsv 2-186, Brunflo
621
Grönviksvägen, Fåker
Grönviksvägen 1-7, Fåker
631
Nygårdsvägen, Tandsbyn
Nygårdsvägen 1-5. Tandsbyn
632
Mogärdevägen, Tandsbyn
Mogärdevägen 3, Tandsbyn
C01
Blomstergården, Karlslund 1:32
Ösk-vägen 5A-T
C02
Videvägen, Valla 10:6
Vallagatan 2A-I
C03
Splintvägen, Trädet 1
Splintvägen 1A-I
C04
Divisionsgränd, Väghyveln 6
Divisionsgränd 21A-K
C05
Stadsdel Norr, Norr 1:18
Arenavägen 21A-V
C06
Brunflo, Brunflo-Änge 1:144
Liljevägen 6A-G
C07
Jamtli, Norr 1:14
Lugnviksvägen 2A-Q
C09
Önevägen, Skifteslaget 1
Önevägen 122B-M
Fakturamottagare: Östersundshem Björnvaktaren AB
435
Björnvaktaren
ÖSK-Vägen 10
Fakturamottagare: Östersundshem Lokaler AB
H01
Torvalla Centrum
Barkvägen 2-4
     
Fastighetsadress
Fakturamottagare: Östersundshem AB
Kvartersadress
Fastighetsnr
Benämning
Arenavägen 21A-V
C05
Stadsdel Norr, Norr 1:18
Artillerigatan 2, Rådhusgatan 29
421
Bönboken
Bandvagnsgränd 1-9
489
Tallbo
Bandvagnsgränd 2-6
482
Tallåsen
Bergsgatan 2-12, Risslergatan 1
312
Doktorn/Förvaltaren
Brogränd 15
413
Rådmannen 4
Campusvägen 13-15
434
Artilleristen
Centrumv 17, Brunflo
611
Centrumvägen, Brunflo
Damågr 1-8, Arågr 1-11, 2-14, Gräftågr 1-12, Tvärågr 1
511
Tunnbrödet
Divisionsgränd 21A-K
C04
Divisionsgränd, Väghyveln 6
Falkfångarvägen 1-31
518
Rosmarinen
Fjällgatan 29
314
Trädgårdsmästaren
Fornborgsvägen 1-15
332
Fornborgen
Fröjavägen 4-6
331
Eldaren
Frösövägen 98-102, Skogsvägen 13
323
Mjällsta
Fältjägargränd 22
416
Borgmästarlotten
Genvägen 3
481
Styckmästaren
Grindstugv 36, 47-49, Konditoriv 3, Sollidenv 36-44
433
Solliden/Lövberga
Grönviksvägen 1-7, Fåker
621
Grönviksvägen, Fåker
Havrevägen 2-8, 12-28, Vetevägen 7-17, 25-29, 31-75
531
Ardennern
Infanterigatan 17A-B
483
Lugnet trygghetsboende
Infanterigatan 19, 23
488
Jägargården
Infanterigatan 21
487
Byggnad 176
Infanterigatan 30
485
Exercishallen
Kanslihusgränd 5, 7
484
Sporthallen
Krondikesv 66-70, Fagerbacken 24-28, Odensalag 45-49
451
Valhall
Kvartermästarvägen 7-111, Löjtnantsv 2-186, Brunflo
613
Storviken, Brunflo
Kyrkgatan 25
414
Kaptenen 4
Kyrkgatan 78
425
Verkstaden 3
Liljevägen 6A-G
C06
Brunflo, Brunflo-Änge 1:144
Litsv 24-26, Biblioteksg 27, Läroverksgr 8
417
Brandsprutan
Lugnviksvägen 2A-Q
C07
Jamtli, Norr 1:14
Mogärdevägen 3, Tandsbyn
632
Mogärdevägen, Tandsbyn
Nekvägen 94-98, Skylvägen 1-3
533
Slåtterängen
Nygårdsvägen 1-5. Tandsbyn
631
Nygårdsvägen, Tandsbyn
Näsvägen 2, Östersundsvägen 25, Lit
211
Näsvägen, Lit
Postv 5-7, Brunflo
612
Postvägen, Brunflo
Prästg 2-6, Storg 1-3, Fältjägargr 10-12, Brogr 11
411
Häradsskrivaren
Prästgatan 3
412
Rådmannen 5
Prästgatan 56-60, Storgatan 55-59, Tullgatan 8
427
Solberg
Prästgatan 63
428
Monopolet
Prästgtan 61 A-D, Brunnsgränd 9
426
Verkstaden 5
Ryttarvägen 67-75
466
Stallmästaren trygghetsboende
Ryttarvägen 77-83
465
Remonthagen
Rådhusg 35, S Gröng 32-36, Tullg 23
424
ABC Boken/Motboken
Rådhusg 54
423
Logen
Rådhusgatan 26
415
Kaptenen 2
S Strandvägen 1, Frösövägen 1
313
Dalhem/Befälhavaren
Samuel Perm.g 26-30, Genv 60-62, Biblioteksg 31-37
431
Hjorten
Skogsvägen 10
322
Trumslagaren
Skogsvägen 12-20, Mällbyvägen 37-43
321
Lillberget
Snickarvägen 12, Häggenås
221
Snickarvägen, Häggenås
Snorres väg 2-316
344
Häggbäret
Sockenvägen 4 A-E, Sörevägen 5, Lit
214
Sockenvägen, Lit
Sollidenv 17-23, Grindstugv 26-32, Jaktstigen 16-26
432
Björkbacka
Splintvägen 1A-I
C03
Splintvägen, Trädet 1
Sörevägen 1-3, Lit
212
Sörevägen, Lit
Trädgårdsvägen 5-7, Fritzhemsgatan 7, Näsvägen 2
311
Fritzhem
Vallagatan 2A-I
C02
Videvägen, Valla 10:6
Videvägen 2-48
341
Slånbäret
Önevägen 122B-M
C09
Önevägen, Skifteslaget 1
Önevägen 124-192
342
Skifteslaget 1
Önevägen 194-202
343
Skifteslaget 2
Ösk-vägen 5A-T
C01
Blomstergården, Karlslund 1:32
Östersundsvägen 34, Skolvägen 1 A-K, Lit
213
Skolvägen, Lit
Östersundsvägen 35 B-M, Lit
215
Litshöjden, Lit
 
480
Blomstergården
Fakturamottagare: Östersundshem Björnvaktaren AB
   
ÖSK-Vägen 10
435
Björnvaktaren
Fakturamottagare: Östersundshem Lokaler AB
   
Barkvägen 2-4
H01
Torvalla Centrum

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice