Orange Week - en vecka fri från våld

Orangeweek.jpg

Orange Week syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Budskapet är att våld går att förebygga. 25 november är det även Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor som FN instiftat.

På Östersundshem har vi ett koncept som heter Trygga Hem. Där arbetar vi med att informera om och belysa frågor som rör våld i nära relationer. Oavsett om du själv är drabbad eller känner oro för din granne ska du som bor hos oss på Östersundshem veta var du ska vända dig för att få hjälp, råd och stöd.

Vi har sammanställt viktiga kontaktuppgifter för dig som är utsatt för våld, för dig som använder våld eller för dig som är orolig för din granne. Du hittar dessa på den digitala tavlan i din trappuppgång, på anslagstavlan i din entré eller här på ostersundshem.se.

Tillbaka