Östersundshem förvärvar kulturhistorisk byggnad

Lagboken 4.jpg (1)

Östersundshem övertar fastigheten Lagboken 4 på Artillerigatan 3 i centrala Östersund från Östersunds kommun. Byggnaden är i dagsläget kontor men ska byggas om till hyreslägenheter.

Det vackra flerbostadshuset från 1913 ritades av arkitekt Gustaf Berglund och räknas som särskilt kulturhistorisk värdefullt. Den påkostade byggnaden i jugendstil är idag kontor men ska byggas om till hyresrätter. Östersundshem övertar byggnaden under våren 2024.  

- Det är beslutat att vi kommer att förvärva fastigheten, där vi nu inleder arbetet med att ändra detaljplan och samtidigt projektera för en varsam renovering för att tillskapa cirka 20 lägenheter, säger Kenneth Karlsson, vd Östersundshem.

Säljer tidigare förskolefastighet till Östersunds kommun

Östersunds kommun tar i sin tur över fastigheten Trumslagaren 1 från Östersundshem. Fastigheten som ligger på Skogsvägen på Frösön har tidigare använts som förskola.

Bakgrunden till affären är att Östersunds kommun i samband med arbetet med det nya kommunhuset beslutade att sälja Lagboken 4. Samtidigt hade kommunen ett behov av fler LSS-bostäder och de har tidigare tittat på att hyra Östersundshems fastighet Trumslagaren 1 på Frösön. Utifrån den bakgrunden och att Östersundshem var intresserade av att köpa och bygga om Lagboken 4 till hyresbostäder då vi har en brist på centrala hyreslägenheter, har Östersundshem och kommunen haft en dialog om fastighetstransaktion. Ärendet har behandlats och godkänts av kommunstyrelsen i Östersunds kommun samt Östersundshems styrelse.

- Med förvärvet av fastigheten Lagboken 4 breddar vi vårt utbud av attraktiva hyresbostäder i centrala Östersund i en tid där mycket är ovisst och produktionen av nya hyresbostäder mer eller mindre har stannat av, avslutar Robert Uitto, styrelseordförande Östersundshem.

Trumslagaren 1 säljs till Östersunds kommun för 230 000 kronor och Lagboken 4 köps för 2 525 000 kronor.

Tillbaka