Hyresförhandling för 2024

Glad familj.jpg

Hyresförhandlingen för 2024 är inledd och vi har överlämnat vårt yrkande till Hyresgästföreningen. Vi yrkar på en höjning om 9,08 procent i genomsnitt (alternativt 109 kronor per kvadratmeter och år) utifrån rekommendationen ”Trepartens vägledning – Hyresförhandlingarna 2024” som framförhandlats fram mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna.

Under januari hålls förhandlingar med Hyresgästföreningen och när förhandlingen är klar och vi vet nivån på de nya hyrorna skickar vi ut information om det. De nya hyrorna gäller från 1 mars 2024.

Tillbaka