Försäljning av flerbostadshus för avflyttning

434_D8A9025.jpg

Nu säljer vi våra flerbostadshus som vi har haft på tillfälligt bygglov på Campusområdet. Köparen ansvarar för avflytt av byggnader samt återställning av mark enligt överenskommelse. Köparen åtar sig att betala alla kostnader förenade med köpet. Observera att det är enbart byggnaderna, inte marken som är till salu.

Fakta om byggnaderna 

Byggnaderna står på Campus i Östersund, uppförd 2009 på tillfälligt bygglov. Modulerna är levererad av Lindbäcks Bygg. Varje lägenhet är en modul.

Nuvarande adress: Campusvägen 13-15

Antal huskroppar:

Antal lägenheter: 40 (20 stycken i varje huskropp) om cirka 25 kvadratmeter.

Uthyrningsbar area: Cirka 1000 kvadratmeter 

Byggår: 2009

Antal våningar:

Byggnadens skick 

Byggnaden överlåtes i befintligt skick för avflyttning samt återställning av mark enligt senare överenskommelse. Köparen godtar byggnaden i det skick är i och friskriver därmed säljaren från allt ansvar för fel och brister i byggnaden.

Villkor för försäljningen

Om byggnaden inte är avlägsnad före den överenskomna dagen, kommer Östersundshem att ordna för flytt och städning på köparens bekostnad. Innan avflyttning påbörjas ska hela köpeskillingen vara betald. Det är köparens ansvar att se till att byggnaderna har flyttats från området och att de markens återställs i överenskommet skick med markägaren.

Enbart rena anbud prövas (dvs. det får inte innehålla villkor som gör anbudet obestämt eller beroende av anbud lämnade av andra). Östersundshem avser teckna avtal med det för bolaget och kommunen mest fördelaktiga anbudet. Fri prövningsrätt förbehålls.

Vid intresse och frågor kontakta Per-Anders Strandberg, Projektchef Östersundshem: per-anders.strandberg@ostersundshem.se.

Fler bilder på husen

Tillbaka