Fokus på sociala projekt i Torvalla i årets sponsring

Sponsring2024.jpg

Vi vill att vår sponsring ska göra skillnad och fokus ligger på social hållbarhet och projekt som riktar sig till barn och ungdomar. För 2024 sponsrar vi totalt med 510 000 kronor och drygt hälften av pengarna går till fyra föreningar som alla erbjuder gratis aktiviteter i Torvalla.

Här kommer en kort beskrivning av de föreningarna och hur de bidrar till att utveckla Torvalla som stadsdel och bidrar till mer rörelse och en aktivare vardag för barn och unga.

Jämtlands baskets projekt: Beyond basket

Projekt som ska lyfta Torvalla som stadsdel, förebygga otrygghet och skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar och väcka ett intresse för lek och rörelse genom livet. Vänder sig i första hand till pojkar och flickor nio till tolv år, men även yngre och äldre barn, skolpersonal och föräldrar. Samverkar med skolor och fritidshem/gårdar och inom projektet ordnar de gratis temadagar, lovaktiviteter, prova- på-aktiviteter, regelbundna aktiviteter direkt i anslutning till skoldagen. Projektet har under de senaste åren bidragit till att fler barn och ungdomar i Torvalla har börjat idrott kontinuerligt. Samarbetar även med polis och kommun.

Rädda barnen Östersund

Barnrättsorganisation som varje dag arbetar med att barnkonventionen ska bli verklighet för alla barn. I Östersund har de riktat sitt fokus mot Torvalla och driver sitt arbete inom ramen för På Lika Villkor (PVL). Deras mål är att erbjuda barn och ungdomar i Torvalla de resurser de behöver för att aktivt påverka sin vardag och delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. Genom deras satsning Vibes erbjuder de aktiviteter under skollov och de har en frukostklubb två dagar i veckan för att ge ungdomar en aktiv start på dagen med frukost efteråt. De har även en tjejklubb varje vecka som är en trygg plats där tjejer kan reflektera över tankar och annat. Jobbar med att göra Torvalla till en mer sammanhållen stadsdel.

Cosmos Fotbollsklubb

Fotbollsklubb som samlar spelare från olika länder och som förening göra insatser i Torvalla. Aktiviteterna är gratis och öppna för alla med särskilt fokus på att skapa en meningsfull fritid för de som inte har råd med aktiviteter, utrustning och träningsavgifter. De kör nattfotboll, lovaktiviteter, tjejfotboll med mera. Alla är välkomna att delta med oftast är deltagarna mellan 6 till 30 år men föräldrar och anhöriga brukar närvara och supporta vid sidan av. Antalet deltagare per aktiviteter ligger mellan 30 och 50 personer. Klubben har som målsättning att bilda en lokal förening i Torvalla för att Torvalla ska få sin egen fotbollsklubb.

Östersund basket

Fokuserar på en jämlik idrott genom ett projekt som heter ”Invest in Women” där strävan är att kvinnor ska idrotta på samma villkor som män. De håller i gratis basketträningar för tjejer i åldrarna nio till tolv år i Torvalla och planerar att starta upp ett projekt som heter ”Hitta hem” men fokus att få ungdomarna i åldrarna 12-20 år från gatorna till baskethallen.

Övriga samarbeten

Totalt fick vi in cirka 30 ansökningar för 2024 och av dem beviljades tio stycken sponsring. Under året kommer vi utöver projekten i Torvalla blandat annat erbjuda gratis biodag, rabatter på avgifter och aktiviteter i våra områden. De övriga sponsorsamarbetena är Bio Regina, Jemtland Innebandy, IFK Östersund, ÖSIS – Östersunds studenters idrottssällskap, Cirkus kul & bus och SK Ägir.

Tillbaka