Flextjänster för trygg elförsörjning

Kraftledning.jpg

Under 2024 kommer vi att delta i pilotprojektet JämtFlex som Jämtkraft har tagit fram kring något som kallas flextjänster. Det innebär att vi och andra kunder under perioder med hög belastning i elnätet ser till att använda mindre el för att säkerställa elnätskapaciteten till dem som behöver den mest.

Det vi gör under perioder av hög belastning hos Jämtkraft är att vi stänger av elförbrukande värmepumpar och istället värmer upp våra fastigheter med enbart fjärrvärme. I utbyte mot vår flexibilitet får vi ersättning från Jämtkraft. Det kanske låter komplicerat och bakvänt men handlar om att trygga elförsörjningen för den breda massan. Vi kommer att testa detta på ett mindre område till att börja med och våra hyresgäster kommer inte märka någon skillnad.

- Flextjänster på el är en relativt ny marknad som växer kraftigt. Det är ett lite nytt sätt för elnätbolagen att se på sina elkunder. Vi är inte enbart elförbrukare utan kan även samarbeta kring gemensamma utmaningar. Genom att vi får ersättning för att avstå från att använda el får vi extra motivation att hjälpa till, berättar Ylva Anger, energiansvarig.

Med detta framtidsinriktade projekt är tanken att bidra till att hitta lösningar på effektbristen utan kostsamma ombyggnationer av elnätet. Trygg elförsörjning är en ekonomisk hållbarhetsfråga för hela samhället.

Tillbaka