Blev byggandet rättvist?

Byggarbetare.jpg

Rättvisa arbetsvillkor, hållbarhet och socialt ansvarstagande inom byggbranschen var de principer vi tog oss an när vi gick med i Rättvist byggande förra året.

Allt detta bidrar i förlängningen till att vi i större utsträckning kan motverka brottslighet, erbjuda goda arbetsvillkor på våra byggarbetsplatser samt skapa en sund konkurrens på marknaden.

Hur har medlemskapet påverkat vårt arbete?

Under året som gått har några av våra entreprenörer granskats för att säkerställa att vi följer Rättvist byggandes principer. Granskningen har bland annat inneburit kontroll av de krav som ställts i kontrakt och avtal och det har gjorts leverantörsutvärderingar och rapportering. Där vi upptäckt brister har vi åtgärdat och sedan gjort en uppföljning.

Hittills har vi gjort två oannonserade arbetsplatsbesök på våra pågående entreprenader. Arbetsplatsbesök kan till exempel handla om fysisk inspektion, dokumentgranskning eller intervjuer med underentreprenörer och arbetstagare. Vi har även upprättat en rapport med identifierade brister samt rekommendationer.

Utbildning ger ökad medvetenhet

För att öka medvetenheten och kompetensen har vi hållit utbildning för berörd personal inom bolaget. Arbetsledande personal hos våra entreprenörer har också fått utbildning i samband med arbetsplatsbesök. Detta för att integrera Rättvist byggandes principer i arbetsvardagen och därmed bidra till positiva förändringar inom branschen.

Tillbaka