Tre nej-svar nollställer köpoäng

Från och med 1 mars 2021 kan du bara tacka nej till ett bostadserbjudande två gånger inom en tvåårsperiod – vid ett tredje nej nollställs dina köpoäng. De tidigare nej-svar du lämnat tas bort 28 februari 2021. Därefter blir det extra viktigt för dig att enbart anmäla dig på lägenheter som du är intresserad av.

Exempel på hur det kan se ut:

  1. Den 1 april 2022 får du ett bostadserbjudande, men du tackar nej. Detta nej-svar finns kvar i systemet i två år (730 dagar) innan det försvinner.
  2. Tackar du nej ytterligare två gånger innan 1 april 2024 (d.v.s. datumet då ditt första nej försvunnit), avaktiveras din sökprofil och dina köpoäng att nollställas.

Vad räknas som ett nej?

När du anmäler intresse till en lägenhet och hamnar bland de tio personer med högst köpoäng, skickar vi dig ett erbjudande på lägenheten. Här kan du välja om du vill behålla din intresseanmälan genom att tacka ja till erbjudandet eller om du vill tacka nej.

  • Om du inte lämnar något svar alls (varken ja eller nej), räknas det som ett nej.
  • Om du tackar ja och senare blir erbjuden att underteckna ett hyresavtal, men då inte undertecknar hyresavtalet, räknas det som ett nej.
  • Om du tackat ja, men Östersundshem av någon anledning inte godkänner din ansökan, räknas det som ett nej. Skäl för avslag på en ansökan kan till exempel vara att du har en skuld till Östersundshem eller annat bostadsföretag, tidigare störningsärenden registrerade, skulder till kronofogden, eller att du anses vara i en ekonomisk situation som inte lämnar utrymme för lägenhetens månadskostnad.

Om du av någon anledning inte kan svara på erbjudandet måste du kontakta kundservice på tel 063-14 04 00 eller info@ostersundshem.se senast kl 14.45 sista vardagen innan erbjudandetiden går ut, så att vi har en chans att hjälpa dig.

Hur undviker jag lättast att inte överskrida gränsen för antal nej?

Du kan tacka ja till hur många lägenhetserbjudanden du vill, det är bara antalet nej som är begränsat till maximalt två inom en sammanhängande period på två år. Det är därför viktigt att du enbart söker lägenheter du verkligen är intresserad av och som passar din ekonomiska situation.

På vår hemsida kan du under Mina sidor se din historik av nej-svar.

Läs mer om att tacka nej och avslag i vår uthyrningspolicy nedan.

Östersundshem AB ägs av Östersunds kommun i syfte att bygga och förvalta bostäder och därmed få en bra balans och utbud på bostadsmarknaden, samt fungera som ett viktigt instrument för att uppnå bostadssociala mål.

Uthyrningspolicyn omfattar övergripande principer för såväl externa som interna bostadssökande som idag är hyresgäst hos Östersundshem.

  • Alla ska behandlas lika vid bedömning av huruvida man uppfyller de krav som ställs för att få hyra en lägenhet. Uthyrningsverksamheten ska motverka diskriminering, främja mångfald och integration och verka för allas lika värde.
  • Policyn grundar sig på att all uthyrning sker med stöd av regler och villkor i hyresavtal och allmänna regelverk, ägardirektiv samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnad.
  • Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga grunder och god kundvård.
  • Den sökande måste uppfylla grundläggande krav samt svara mot lägenhetens uthyrningsprofil som till exempel Trygghets- och studentboenden.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice