Sex timmars arbetsdag

Den första februari 2018 inledde Östersundshem ett 18 månader långt test med förkortad arbetstid. Försöket är nu avslutat - men intresset för projektet är fortsatt stort. Här hittar du Miuns slutrapport, samt kontaktuppgifter om du vill veta mer!

Försöket med 6-timmars arbetsdag innebar att alla medarbetare på företaget arbetade sex timmar istället för åtta. Förutsättningarna för försöket var att det skulle vara kostnadsneutralt – såväl för arbetsgivare som för arbetstagare. Verksamheten fick med andra ord inte anställa fler för att klara arbetskraftsförsörjningen – och projektet fick inte heller innebära andra, väsentliga fördyringar.

Anledningen till att Östersundshem ville testa en alternativ arbetstidsmodell var flera – bland annat var det ett sätt att utöka det hållbara arbetsmiljöarbetet; där vi ville se om det går att minska sjuktal och stress. Försöket var också ett sätt att utröna om vi kunde öka vår lönsamhet och effektivitet. För att få en legitimitet och valida resultat av detta omfattande projekt har Mittuniversitetet varit engagerade för att göra en följeforskning. När det gäller minskad stress och sänkta sjuktal tyder mycket på att detta mål också uppnåddes, och tydligast syntes resultatet bland de kvinnliga medarbetare. Förhoppningen är att forskningsrapporten kan vara till nytta såväl för vårt eget personal- och organisationsarbete som för andra företag. 

Inför projektets gjordes ett förarbete som bland annat inkluderade resultat från Socialförvaltningen på Östersunds kommun, samt Stressforskningsinstitutets rapport om effekterna av sex timmars arbetsdag.

Ladda ner och läs slutrapporten från Miun

Forskningsrapport sex timmars arbetsdag

Vill du veta mer om projektet, kontakta:

Malin Gunnarsson, kommunikationschef                                      
Mejl: malin.gunnarsson@ostersundshem.se
Tel: 063-140468

Jessica Lundqvist, HR-ansvarig
Mejl: jessica.lundqvist@ostersundshem.se
Tel: 063-140406

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice