Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Försäljning av bostadsfastigheter

Östersundshem styrelse har beslutat att sälja delar av bolagets fastighetsbestånd för att delfinansiera de stora ROT-renoveringarna Östersundshem står inför de kommande tio åren. De fastigheter som ska säljas finns på Frösön och i Tandsbyn, Fåker, Häggenås och Lit. Alla inom Östersunds kommun.

Indikativa bud

Budgivare skall, med upprättade prospekt som grund, lämna indikativa bud på samtliga fastigheter inom de respektive geografiska områdena Lit inkl. Häggenås, samt Tandsbyn inkl. Fåker. För tydlighets skull behöver man inte lämna bud på både Lit och Tandsbyn om man inte vill. Fastigheterna belägna på Frösön avyttras styckevis, varför separata anbud i förekommande fall skall lämnas för dessa fastigheter. Bud lämnas via blanketten nedan, sista anbudsdag är 2021-12-09.

Möjlighet finns även att lämna bud på enskilda fastigheter i Lit och Tandsbyn. Men i de fall en budgivare lämnat bud på samtliga fastigheter i Lit eller Tandsbyn, äger Östersundshem rätt att välja sådant bud före bud på enskilda fastigheter.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice