E-fakturering

I enlighet med den nya lagen om e-faktura vid offentlig upphandling, som trädde i kraft 1 april 2019, tar vi endast emot leverantörsfakturor elektroniskt.

Det finns stora fördelar med elektroniska fakturor, där vi tillsammans kan spara tid, pengar och miljö. För att underlätta övergången till elektroniska fakturor har vi sammanställt den information som ni behöver.

Vi samarbetar med Swedbanks fakturaväxel/VAN-tjänst. För att kunna skicka elektroniska fakturor till Östersundshem, eller några av våra dotterbolag, behöver ni vara anslutna till Swedbanks fakturaväxel eller annan fakturaväxel/VAN-tjänst som samarbetar med Swedbank.

Om du som leverantör inte har möjlighet att skicka e-faktura via ditt affärssystem kan ni använda en av alla de fakturaportaler som finns att tillgå och på så vis registrera fakturan där. Då får vi den i rätt format.

Exempel på fakturaportaler: Swedbank eller InExchange

Till följande bolag inom Östersundshem går det att skicka elektroniska fakturor via Swedbanks fakturaväxel/VAN-tjänst (SWEDSESS):

Bolag Org. Nummer GLN-nummer PEPPOL
Östersundshem AB 556528-1648 7365565281640 0007:5565281648
Östersundshem Lokaler AB 559042-3710 7365590423718 0007:5590423710
Östersundshem Björnvaktaren AB 556328-1582 7365563281581 0007:5563281582

När någon från Östersundshem gör en beställning/inköp hos er är personen ifråga skyldig att lämna uppgift till er om vilket referensnummer (7-siffrigt nr) som ska användas, samt vilket bolag som avses. Om inte fakturan innehåller ett giltigt referensnummer eller om fakturan är ställd till fel bolag kan den komma att returneras.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice