Vi omvandlar lokaler till attraktiva lägenheter

Unga lägenhet.jpg

I dagsläget råder det brist på lägenheter i Östersund, det märks inte minst på de långa bostadsköerna vi har. För att snabbt kunna möta en del av efterfrågan omvandlar vi några av våra lediga lokaler till lägenheter.

Det är en förhållandevis snabb process på cirka 6 månader, om man jämför med att bygga nytt vilket tar betydligt längre tid.

  • På Kyrkgatan 78 håller vi på att bygga om lokaler till sju lägenheter, som kommer att vara klara i slutet av augusti. Där har vi även standardhöjt fyra befintliga lägenheter.
  • På Rådhusgatan 54 väntar vi på bygglov för att göra två studentlägenheter av en före detta kontorslokal.
  • På Frösövägen 1 bygger vi om en lokal till en lägenhet, som planeras vara färdig i slutet av juli.

- Det finns ett skriande behov av lägenheter och omvandling av lokaler är en spännande utmaning för det är mycket att förhålla sig till. Att förtäta och ombilda ser vi som ett komplement till att bygga nytt eftersom det gör att vi inom rimlig tid kan möta en del av de behov som finns, berättar Kjell Nilsson, projektledare

På Kyrkgatan 78 är vår ambition att fortlöpande renovera och standardhöja åtta lägenheter per år. Vi har vid pågående renoveringen bytt huvudavloppsstammen samt uppdaterat fastighetens elsystem som en förberedelse för de kommande lägenhetsrenoveringarna.

Tillbaka