Information om skyddsrum

skyddsrum.jpg

Just nu får vi en del frågor om skyddsrum. Här har vi samlat ihop information som kan vara bra att veta.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en karta över skyddsrum där du lätt kan se vart alla skyddsrum finns. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. Det finns ett stort antal så kallade normalskyddsrum, oftast i vanliga bostadshus. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Sedan är det MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas och de ska då ställas i ordning inom 48 timmar.

Östersundshem har skyddsrum i många av fastigheter spridda i olika områden. Vem som helst kan söka skydd i skyddsrummen. Du tillhör således inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast där du befinner dig.

Läs mer om skyddsrum på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Tillbaka