Felanmälan under Covid-19

Scandinav_0OGH.jpg

På grund av coronaviruset Covid-19 arbetar vi lite annorlunda med felanmälningar just nu, detta för att minska smittspridning. Avvakta med att anmäla fel om du har symtom, och anmäl bara det som måste åtgärdas direkt. Under tiden felen åtgärdas får du inte vara i bostaden, och hos riskgrupper gör vi bara akuta felanmälningar. 

Anmäl bara det som måste fixas nu

Här behöver vi även er hjälp. Felanmäl bara sånt som ni anser måste åtgärdas nu. Vi gör även en intern prioritering: exempelvis är lösa dörrhandtag en åtgärd vi prioriterar bort och därför uppmanar vi dig att återkomma längre fram med denna typ av felanmälningar.

Åtgärder för att minska smittspridning

En annan förutsättning för att vi ska åtgärda felen är att du och din familj ska vara friska, ni ska inte tillhöra någon riskgrupp eller bo på Trygghetsboende, Bonusboende eller LSS. Under tiden ni får felet åtgärdat ska ni inte vara i lägenheten.

Vi har valt att ändra vårt arbetssätt för att minska smittspridning. Våra tekniker besöker vanligtvis många lägenheter varje dag och det här är för att skydda både dig som hyresgäst och vår personal.

Fel du ska åtgärda själv

En del ”fel” som uppstår i din bostad ska du åtgärda själv. Det handlar exempelvis om att byta lampor, proppar, rensa vattenlås. Det är även vanligt att vi får in felanmälningar som egentligen beror på handhavande fel, exempelvis att man kommit åt barnlåset på spisen. Läs mer om fel du ska åtgärda själv.

 

Riktlinjer i sin helhet

  • Våra medarbetare och entreprenörer ska undvika besök på trygghetsboenden, bonusboenden, LSS-boenden samt hos hyresgäster som enligt Folkhälsomyndigheten tillhör en riskgrupp. Endast akuta åtgärder samt åtgärder utomhus är tillåtna i dessa fall. Med akuta åtgärder menar vi vattenläckage, elfel, avloppsstopp, trasiga vitvaror samt fel på fönster och dörrar så de ej går att stänga/låsa.

  • I de fall hyresgästen ej tillhör riskgrupp och är frisk kan vi utföra vanliga arbetsordrar. Dock kan hanteringen av din felanmälan ta längre tid än vanligt, vi prioriterar bland de felanmälningar som kommer in. Exempelvis ett löst dörrhandtag kommer ligga lågt i prio och därför uppmanar vi dig att återkomma längre fram med denna typ av felanmälningar. En förutsättning för att vi ska utföra felanmälan är att hyresgästen lämnar bostaden under den period som teknikern är i bostaden. Detta gör vi för att minimera smittspridningen för både er hyresgäster och vår personal.

  • Om hyresgästen uppvisar symptom på luftvägsinfektion (såsom hosta, feber, snuva, halsont) utför vi ej arbetsordern. För både er och vår skull är det viktigt att ni informerar våra tekniker om ni uppvisar symptom när de kontaktar er. I dessa fall ber vi dig att återkomma med felanmälningen när du är helt symptomfri och har varit det i två dygn.

 

Tillbaka