Rivning av nedbrunnet hus på Snorres väg

snorresbrand-hemsidan.jpg

Måndag 16 augusti påbörjar vi rivningen av den byggnad som brann under förra sommaren. I slutet av september ska rivningsarbetet var klart.

Transportväg och avspärrning

Den rosa pilen visar den transportväg som används under arbetet. Den gula markeringen visar det område som är avspärrat och som inte får beträdas.

Tillbaka