Ingen uthyrning av övernattningslägenheter

Scandinav_SFHK.jpg

I dagsläget kan vi tyvärr inte hyra ut övernattningslägenheterna på trygghets- och bonusboenden, utifrån smittrisken.

Vi förstår att detta kan vara besvärligt, men enligt rådande direktiv från såväl kommunen som nationella myndigheter måste vi minimera den risk vi utsätter våra äldre för. Situationen är krävande för oss alla, men vi måste hjälpas åt att minimera exponeringen för de som är mest utsatta.

Tillbaka