Branden på Snorres väg

Scandinav_IUJH.jpg

Under tisdagsförmiddagen den 21 juli inträffade en brand i en av våra fastigheter på Snorres väg på Frösön. Räddningstjänst och polis var snabbt på plats och släckningsarbetet pågick under hela dagen. Även personal från Östersundshem har funnit på plats. 

Samtliga hyresgäster har fått ett evakueringsboende och det finns inga kända uppgifter om personskador. 

Uppdatering 28 juli
Saneringsarbetet fortlöper och det mesta av byggmaterialet är nu bortforslat. Detta har tyvärr inneburit stora skador på gräsmattor, något som åtgärdas längre fram. Under helgen har fokus legat på att rädda fastighetsvärden, bla i form av röjning av yttertaket från byggmaterial samt att vädersäkra den drabbade huslängan. Vädersäkring samt skalsäkring beräknas vara klar i slutet av veckan.
Östersundshem för en kontinuerlig dialog med hyresgästerna som bodde i lägenhetslängan.

OBS: Det är strängt förbjudet att överträda avspärrningarna, det är endast behörig personal som har rätt att vistas innanför avspärrningarna. På förekommen anledning fortsätter PD bevakning att bevaka området.


Uppdatering 27 juli
Saneringsarbetet har nu påbörjats och kan eventuellt pågå även under kvällar och helger. Arbetet kan också innebära att marken inom det inhägnade området stökas till. Detta snyggas till efter arbetets avslut.

Vi ber om överseende med eventuella besvär och störningar pga saneringsarbetet.

Uppdatering 23 juli
Saneringsarbeten ska påbörjas inom kort. 

Östersundshem har löpande kontakt med berörda hyresgäster.

Tillbaka