Hyresnivån för Hjorten-renoveringen är godkänd

Hjorten.jpg

Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi nu kommit överens om de nya hyrorna för Hjorten efter ROT-renoveringen. Varje lägenhet får en individuell hyra som beror på vilken hyresnivå den har idag, hur stor lägenheten är samt vilka val av standard du som hyresgäst gör.

Hyrestrappa – stegvis ökning av hyran

Hyresökningen sker stegvis under en period på fyra år. Intrappningen börjar den månad som du flyttar tillbaka till din bostad och gäller oavsett om du återvänder till din gamla lägenhet eller om du flyttar till annan nyrenoverad lägenhet i kvarteret. 

Vi tillämpar bruksvärdesprincipen

Bruksvärdering innebär att lika lägenheter ska ha lika hyra. Det vill säga – en bostad av en viss standard ska inte kosta varken mer eller mindre än en annan, likvärdig bostad.

I detta blad med hyror för varje lägenhet på Hjorten kan du läsa mer om alla detaljer

Tillbaka