Hyresförhandlingar för 2022 inledda

DSC_3201.jpg

Östersundshem och Hyresgästföreningen har nu haft ett första möte och påbörjat förhandlingarna för nästa års hyror.

Östersundshem yrkar på en höjning på 3,52 procent, baserat bland annat på ökade kostnader för taxor, såsom vatten, fjärrvärme, el och avfall. 

I januari har vi nästa möte med Hyresgästföreningen och när förhandlingar är klara och vi vet nivå på de nya hyrorna skickar vi ut information om det.

De nya hyrorna kommer att gälla från 1 mars 2022.

Tillbaka