Fastigheter i Lit och Häggenås säljs till lokalt bolag

lit.jpg

I höstas gick Östersundshem ut med information om att sälja fastigheter i Lit, Häggenås, Fåker, Tandsbyn, samt två fastigheter på Frösön. Försäljningen av samtliga fastigheter i Lit och Häggenås är nu avslutad – köpare är Fastiva AB, ett lokalt bolag med säte i Östersund.

Köpekontraktet skrevs under den 2 mars och från 1 juni tar Fastiva över fastigheterna och de befintliga hyresgästerna. Totalt handlar det om sex fastigheter med drygt 80 lägenheter, plus ett antal lokaler och förråd. Köpesumman är 43 814 000 kronor.

Fastigheter som ingår i Fastivas köp:

  • Söre 5:22 (Näsvägen 2 + Östersundsvägen 25, Lit)
  • Söre 5:134 (Sörevägen 1-3, Lit)
  • Söre 5:138 (Östersundsvägen 34 + Skolvägen 1 A-K, Lit)
  • Söre 2:100 (Sockenvägen 4 A-E + Sörevägen 5, Lit)
  • Söre 5:120 (Östersundsvägen 35, Lit)
  • Kogsta 1:58 (Snickarvägen 12, Häggenås)

Försäljningen av fastigheterna i Fåker, Tandsbyn och på Frösön är ännu inte klar.

Bor du i ett av husen som ska säljas?

Vi har skickat ut mer information till dig via brev och mejl. Du hittar även information här nedan.

Hyran för juni månad

Den hyresavi som avser juni månad betalas till Östersundshem precis som vanligt. Östersundshem för därefter över pengarna till Fastiva.

Parkering

Aimo Park kommer att fortsätta ha hand om uthyrning och övriga frågor kopplat till parkeringsplatser efter att Fastiva tagit över.

Felanmälningar

Fram till 31 maj ska alla felanmälningar gå till Östersundshem. Från 1 juni är det Fastiva du vänder dig till vid felanmälan och frågor.

Vi sköter allt åt dig

Du som bor i de berörda fastigheterna behöver inte själv göra något vid bytet av hyresvärd, Östersundshem och Fastiva sköter allt detta åt dig. I god tid innan övertagandet återkommer Fastiva till dig med mer information.

Tillbaka