Problem att betala hyran relaterat till Corona

sca6605.jpg

Många förändringar sker nu till följd av Corona, inte minst på arbetsmarknaden. Om du får problem att betala hyran på grund av detta – vänta inte, utan kontakta oss så fort som möjligt. Vår ambition är att hitta en bra lösning innan ditt hyresärende gått för långt.

Kontakt kundservice

Mejl: info@ostersundshem.se

Tel: 063-14 04 00

Tillbaka