Renovering och lägenhetsfond

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du vill göra egna renoveringar eller om du vill veta mer om den lägenhetsfond som många av våra lägenheter har.

När du vill renovera lägenheten

  1. Kontakta alltid Kundservice innan du påbörjar ett arbete. De skickar dig ett fondutdrag för lägenheten där du kan se hur mycket pengar som finns disponibelt för den renovering du vill göra. Dessutom ser du listan på de entreprenörer vi har avtal med, om du inte vill göra jobbet själv eller anlita annan entreprenör. Pengarna i lägenhetsfonden är öronmärkta för olika åtgärder, t.ex. mattbyte hall, tapeter i sovrum, oavsett fondens totala saldo. Om kostnaderna för renoveringen överstiger det disponibla beloppet betalar du själv överskjutande belopp.
    OBS! Tapeter får inte målas och väljer du strukturtapet ska den vara spaltbar, annars kan du bli debiterad spackling av väggen när du flyttar.
  2. Du avgör själv om du vill utföra arbetet på egen hand, eller om du vill ta hjälp av någon av de entreprenörer som har avtal med Östersundshem. Om du väljer en entreprenör utanför vår lista, se till att få en offert på vad arbetet kommer att kosta. Oavsett vilken entreprenör du väljer, ska en fondfullmakt skrivas av oss.
  3. Om du inte kryssat i på fondfullmakten att vi får gå in med huvudnyckel och besikta lägenheten efter att renoveringen är genomförd måste du ringa in och beställa tid för detta via Kundservice. När du/entreprenören är klar ska Östersundshem besikta för ett godkännande av utfört arbete.
  4. För att få ut de pengar du har lagt ut själv måste kvitton visas upp för besiktningen. Kvittona får inte vara äldre än tre månader. När arbetet är godkänt sätts pengarna in på ditt bankkonto eller betalas ut via posten efter ca två veckor. Vi ersätter endast förbrukningsprodukter exempelvis färg, tapeter, spackel. Ej penslar, spatlar och annat som går att återanvända. Om du anlitat entreprenör skickar de fakturan direkt till oss.

Fondfullmakt

Efter att du bokat en entreprenör för renovering behöver behöver du hämta en fondfullmakt av oss. För blivande hyresgäster, gäller det att den första månadshyran ska vara betald innan fondfullmakt kan lämnas ut. Entreprenören fakturerar utfört arbete direkt till oss utifrån vad som finns tillgängligt i fonden. Endast du som står på hyreskontraktet kan hämta ut fullmakten, kom därför ihåg att ta med dig legitimation.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice