Flytta in/ut

När du flyttar finns det en del praktiska saker du behöver ta hand om. Det handlar om allt ifrån folkbokföring och nycklar, till flyttstädning och besiktning.

När du flyttar in

Första vardagen i månaden får du tillgång till din nya bostad. Vid inflyttning måste du enligt lag folkbokföra dig på adressen, det är även viktigt att teckna en hemförsäkring. Här hittar du mer information om inflyttning.

När du flyttar ut

Generellt är uppsägningstiden tre månader. Information om uppsägning av lägenhet.

I samband med att du flyttar ut måste du boka besiktning och flyttstäda

Östersundshem AB ägs av Östersunds kommun i syfte att bygga och förvalta bostäder och därmed få en bra balans och utbud på bostadsmarknaden, samt fungera som ett viktigt instrument för att uppnå bostadssociala mål.

Uthyrningspolicyn omfattar övergripande principer för såväl externa som interna bostadssökande som idag är hyresgäst hos Östersundshem.

 • Alla ska behandlas lika vid bedömning av huruvida man uppfyller de krav som ställs för att få hyra en lägenhet. Uthyrningsverksamheten ska motverka diskriminering, främja mångfald och integration och verka för allas lika värde.
 • Policyn grundar sig på att all uthyrning sker med stöd av regler och villkor i hyresavtal och allmänna regelverk, ägardirektiv samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnad.
 • Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga grunder och god kundvård.
 • Den sökande måste uppfylla grundläggande krav samt svara mot lägenhetens uthyrningsprofil som till exempel Trygghets- och studentboenden.

Grundkrav för att få hyra lägenhet

 • Den sökande är minst 18 år.
 • Den sökande har svenskt personnummer. (För utländska studenter/arbetstagare, sökande med samordningsnummer, sker registrering på Östersundshems hemsida.)
 • Den sökande får endast ha en betalningsanmärkning uppkommen de senaste 12 månaderna, samt att den sökande inte har någon betydande skuld registrerad hos Kronofogdemyndigheten.
 • Den sökande får inte ha återkommande sena hyresinbetalningar, störningar eller hyresskuld till Östersundshem eller till annan hyresvärd.
 • Den sökande som innehar hyreskontraktet ska ha behov av lägenheten, bo permanent och vara folkbokförd på adressen.
 • Sökande som söker gemensamt boende ska vara gifta eller sammanboende med äktenskapsliknande samlevnad där båda ska bo långsiktigt i lägenheten. Sökande och medsökande ska båda uppfylla ställda grundkrav.

Östersundshem tar kreditupplysning på sökande som lagt en intresseanmälan på ledig lägenhet, i det fall kreditkontrollen inte uppfyller ovan kriterier kommer inget erbjudande på intresseanmälda objekt att skickas till den sökande.

Den sökande som hyr en lägenhet av Östersundshem ska från första hyresdagen ha en giltig hemförsäkring.

Kontroll av att ovanstående krav är uppfyllda och att den sökande har en ekonomisk situation som gör att den sökande rimligen kan klara hyran för den sökta lägenheten görs i samtliga uthyrningsärenden.

Begränsning av antal boende i en och samma bostad

För att förhindra osunda boendeförhållanden har Östersundshem riktlinjer för hur mång personer som får bo i en och samma bostad. Lägenheterna är dimensionerade utifrån följande maxantal vuxna och barn:

 • Ett rum och kök maximalt 3 personer
 • Två rum och kök maximalt 4 personer
 • Tre rum och kök maximalt 6 personer
 • Fyra rum och kök maximalt 8 personer
 • Fem rum och kök maximalt 10 personer

Lediga lägenheter fördelas enligt nedan:

 1.  Bolagets egna behov vid exempelvis renovering och ombyggnation.
 2. Avtal med Östersunds kommun.
 3. Förturer, för sökande behov med medicinska behov, sociala behov eller på grund av mycket svåra omständigheter är i akut behov av annat boende.
 4. Bostadstorget där ledig lägenhet erbjuds den med högst köpoäng.
 5. Bostad direkt där ledig lägenhet fördelas enligt principen först till kvarn.

Annonsering, förmedling och tilldelning

Östersundshem publicerar merparten av alla lediga lägenheter på bolagets hemsida. Erbjudande av bostäder bygger på att det är den bostadssökande själv som ska ta initiativ, och sköta sökandet. Erbjudande på en lägenhet kan man få först när man har fyllt 18 år. Ungdom kan dock göra en kundanmälan från att de är fyllda 16 år.

Bostadskön

Ett konto (även kallad ”sökprofil”) i Östersundshems kundsystem, är personligt och får därför endast administreras av den vars personuppgifter har registrerats, eller av den för vilken den sökande lagligen svarar (exempelvis vårdnadshavare, förmyndare eller god man). Annan användning – via tredje man, tredje part eller tjänst för registrering, administrering eller upprätthållande av aktivitet i bostadskön – är ej tillåtet.

Östersundshems bostadskö är avgiftsfri, men kräver att man via hemsidan minst en gång per 364 dagar loggar in på Mina sidor för att visa att kontot fortfarande är aktivt. Efter 365 dagar utan inloggning nollställs köpoängen och återställs ej. Kontot är då avaktiverat och kommer vid fortsatt inaktivitet att slutligen tas bort ur systemet.

Från att man registrerat sig som sökande hos Östersundshem börjar den sökande att tillgodoräkna sig köpoäng, 1 poäng per dag. Östersundshem skickar ingen automatiserad påminnelse om att hålla kontot aktivt, varken före eller efter att 365 dagar har passerat. Kunden har ett eget ansvar att visa intresse för att vara kvar i bostadskön, samt att hålla kontot uppdaterat med aktuella personuppgifter.

Om den sökande tackar ja till ett hyreskontrakt nollställs den sökandens köpoäng, gäller även vid lägenhetsbyten inom Östersundshem. Den bostadssökande kan bara tacka nej till ett bostadserbjudande två gånger inom en tvåårsperiod – vid ett tredje nej nollställs den sökandes köpoäng.

Ansamlad kötid (köpoäng) kan ej överlåtas till annan part, ej heller inom familjen

Bostadstorget

Alla lediga lägenheter publiceras i minst fem dagar på hemsidan. Därefter erbjuds lägenheten till den sökande med högst köpoäng.

Bostad direkt

Lägenheter med snabb inflyttning publiceras under minst en dag på Östersundshems hemsida. För Bostad Direkt gäller inte kötid utan först till kvarn gäller så länge den sökande uppfyller våra grundkrav för att få hyra en lägenhet.

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre månader från kommande månadsskifte. Den avflyttande kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta godkänns om den som blivit erbjuden lägenheten vill flytta in tidigare.

Vid dödsfall eller flytt till särskilt boende gäller en månads uppsägningstid från kommande månadsskifte.

Gymnasieboende, ej fyllda 18 år

Personer ej fyllda 18 år har i vissa fall möjlighet att få tillgång till en ”vanlig” lägenhet hos Östersundshem. Förutsättningen är att den ena föräldern eller bägge vårdnadshavare står som kontraktspart, samt att ungdomen/nyttjaren är studerande vid gymnasieskola inom Östersunds kommungräns och vid tiden för ansökan är folkbokförd utanför Östersunds kommun.

När ungdomen/nyttjaren har uppnått myndighetsålder, samt varit stadigvarande bosatt i lägenheten i minst två år, har nyttjaren möjlighet att överta kontraktet efter avslutade studier.

Ungdomsbostäder, 18–25 år

För bostadssökande mellan 18–25 år har Östersundshem små prisvärda lägenheter, där lägenheterna är tänkta som en första bostad, den bostadssökande behåller den kötid som man samlat ihop innan den sökande fick ungdomsbostaden, detta för att den bostadsökande ska ha en bra möjlighet att flytta vidare till ett annat boende i framtiden.

Bonusboende 60+

Lägenheterna i Östersundshem plusboenden är avsedda för personer som är 60 år eller äldre utan hemmavarande barn, det räcker att en i hushållet är över 60 år. Köpoängen avgör vem som får kontrakt.

Trygghetsboende 65+ (kv Stallmästaren), 70+ (kv Lugnet)

Lägenheterna i Östersundshems Trygghetsboende är avsedda för personer som är 65 respektive 70 år eller äldre, det räcker att en i hushållet är över 65/70 år. Köpoängen avgör vem som får kontrakt.

Tidsbestämda kontrakt

Östersundshem har möjlighet att hyra ut lägenheter på tidsbestämda kontrakt. Kontrakten gäller under kortare tid. Samma grundkrav som vid övrig uthyrning.

Intern kö

Östersundshem har ingen internkö för befintliga hyresgäster, utan samtliga lediga lägenheter förmedlas via Östersundshem ordinarie bostadskö.

Erbjudanden till styrelse, vd och anställda

Ingen ska kunna godkänna eller erbjuda lägenheter till sig själv. Erbjudande av lägenheter till styrelse, vd och anställda sker på samma villkor som för andra bostadssökande. En blivande hyresgäst som är anställd av Östersundshem, eller ingår i dess styrelse, godkänns av vd så länge erbjudandet inte är riktat till vd:n själv. Om erbjudandet är riktat till vd ska styrelsens ordförande eller vice ordförande godkänna avtalet.

Kundforum – Fråga oss!

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Kundservice

Välkommen som student till Östersund

Har du blivit antagen till Mittuniversitet eller Yrkeshögskola i Östersund? Fram till 10 augusti har vi bostadsgaranti.

Läs mer

Östersundshem

Vi söker fastighetsutvecklingschef

Är du framtidsorienterad, driven och gillar utmaningar? Då kan rollen som fastighetsutvecklingschef passa dig.

Läs mer

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice