Visa undermeny

Sponsringsansökan

Sponsring för Östersundshem är ett strategiskt verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden och för att stärka vårt varumärke samt bidra till att göra Östersund till en mer attraktiv kommun att bo i. Genom våra sponsringssamarbeten skapas mervärden för våra hyresgäster som gynnar hyresgästernas sociala och kulturella liv och därmed bidra till ökat kvarboende och attrahera nya hyresgäster. Vi satsar på att ha ett begränsat antal sponsringsprojekt och prioriterar långsiktiga samarbeten. Mängden  pengar som är avsatta för sponsring är begränsad och det kommer alltid  att göras ett urval av alla ansökningar vilket betyder alla sökande inte  kommer att få sponsring även om de uppfyller kraven.

Ansökan om sponsring för 2014 och framåt
Börja med att läsa vår sponsringspolicy här. I den finns de riktlinjer vi har att följa. Du kan bland annat läsa att de föreningar, verksamheter eller evenemang som vi sponsrar ska ha en tydlig anknytning till Östersundshems bostadsområden och beröra många av Östersundshems hyresgäster. Vi prioriterar föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet, både flickor och pojkar då jämställdhetsperspektivet är viktigt, som har ett stort upptagningsområde bland Östersundshems hyresgäster, och som aktivt gagnar Östersundshems trygghetsarbete. Sponsringen ska innebära ett aktivt engagemang från Östersundshem.

Vi vill att ansökan om sponsring ska ske skriftligt. Fyll i vårt ansökningsformulär här. Då får vi ett bra underlag för bedömning om ett sponsringssamarbete kan bli aktuellt.
Vd och kommunikationsansvarig beslutar om sponsringsärenden.
Alla förfrågningar om sponsring besvaras så snart det går.

Avgränsningar – Östersundshem sponsrar inte:
Kontroversiella projekt som kan verka stötande för hyresgäster, medarbetare eller övriga intressenter.
Politiska eller religiösa organisationer eller företeelser som kan antas ha en politisk eller religiös ståndpunkt.

Några av våra sponsorsamarbeten
Jämtland basket och här kan du läsa om hur vi samarbetar kring Höstlovsbasket
Östersund Ishockeyklubb (ÖIK) och här kan du läsa om Oktoberhockey camp. Här berättar ÖIK om sin verksamhet i en Hockeybilaga.
Vinterparken
WC Skidskytte
Torvalladagen