Visa undermeny

Byggprocessen

Vad kommer huset att heta?
– Efter en omfattande namntävling där allmänheten fick lämna namnförslag beslutade styrelsen den 29 oktober att höghuset ska heta Fagerskrapan. Ann Christine Dahlman skickade in det vinnande förslaget och hon fick ta med sig tre personer på en fin middag på Arctura.

Vem ska bygga huset?
– Skanska har fått i uppdrag att bygga det 16 våningar höga huset. Kolla in deras blogg om byggnationen av Fagerskrapan!

Vem har ritat huset?
– Gisteråsjöstrand Arkitektur AB.

När drar bygget igång?
– Första spadtaget togs den 25 april 2013. Dessförinnan pågick en del markarbeten.

Och när är det klart?
– Slutbesiktningen är beräknad att ske i oktober 2014. Inflyttning planeras att kunna ske den 1 december 2014.

Vad kostar huset att bygga?
– Ungefär 110 miljoner kronor.

Hur finansieras huset?
– Vi har krav på att huset ska bära sig självt. För att bygga det lånar vi en del av summan, den andra delen tillskjuter vi från våra egna sparade medel.

Är det hyreshöjningarna som bekostar bygget?
– Nej. Fagerskrapan ska bära sig självt. Hyresutvecklingen styrs av annat, som till exempel kostnader för planerat och felavhjälpande underhåll samt drift- och personalkostnader.

Hur påverkas de som bor runt omkring?
– De som bor på östra sidan om huset kommer att få lite mer skugga på sina hus när bygget är färdigt. Men området kommer förstås också att leva upp än mer tack vare huset.

Blir det bullrigt?
– Själva byggprocessen kommer att vara av det lindrigare slaget vad gäller buller och damm. Inga byggställningar ska monteras runt huset. Det förekommer inte mycket borrningar och smällar, våningarna staplas på varandra ungefär som klossar under cirka 16 veckor. Det som kan vara besvärande är rivningen som sker i slutet av april/början av maj, men den pågår under en väldigt begränsad tid, max 14 dagar.

Vilka åtgärder vidtar ni för att störa så lite som möjligt?
– Vi inhägnar byggarbetsplatsen, för både omgivningens och byggarnas säkerhet.

Kommer underhållet i det äldre beståndet att påverkas av byggnationen?
– Nej, det kommer det inte att göra.

Kommer hyresgästerna som bor på Valhall att få någon nedsättning på hyran under byggtiden?
– Nej, det är inte aktuellt.