Visa undermeny

Blomstergården i Karlslund

Den naturliga fortsättningen på Tallåsen är planerad upp till Blomstergården, ett naturskönt område som är beläget mellan Genvägen, Litsvägen och Ösk-vägen. Nu pågår arbetet med ett planprogram. Östersundshem äger delar av området, och har markanvisning på resten. Förslaget är att på sikt få bygga hundratals bostäder, i flera etapper, och i samarbete med Rikshem.

Den gemensamma ambitionen för såväl Östersunds kommun, Östersundshem och Rikshem är att utveckla en ny stadsdel i anslutning till befintliga bostadsområden och skidstadion. Dessutom finns det även planer på en ny skola, förskola, lekparker och eventuellt också ett trygghetsboende. Arean för den nya stadsdelen är cirka 6 hektar och består idag av industrimark med flera industribyggnader, samt två särskilt värdefulla hus från förra sekelskiftet. (De äldre byggnaderna skall bevaras.)

Håll dig uppdaterad om Blomstergården. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Projektet är i ett tidigt skede. Exempelbilder och skisser är framtagna utifrån den vision som finns för området och kan komma att ändras under resans gång.

Fakta

Namn
Blomstergården

Geografiskt läge
Söder om skidstadion, i skärningen ÖSK-vägen, Genvägen och Litsvägen.

Se området på karta

Antal bostäder
Cirka 600 bostäder i blandande upplåtelseformer.

Planprogram
Pågår.

Byggstart
Tidigast 2021.

Fler bilder

Blomstergården - Vintervy

Med reservation för ändringar. Projektet är i ett tidigt skede. Exempelbilder och skisser har tagits fram utifrån den vision som finns för området, och mycket kan ändras under resans gång.

Illustrationer skapade av Arkitema Architects