Visa undermeny

Fastighetslista

Här hittar du en förteckning över våra fastigheter, den innehåller fastighetsnummer, namn på fastighet samt adress. Fastigheterna är listade både efter fastighetsnummer och efter adress.

Fastighetslistorna finns även att ladda ner som PDF:

Fastighetslista efter fastighetsnummer

Fastighetslista efter adress

 

Fastigheter efter fastighetsnummer

Fakturamottagare: Östersundshem AB

Fastighetsnr Benämning Kvartersadress
211 Näsvägen, Lit Näsvägen 2, Östersundsvägen 25, Lit
212 Sörevägen, Lit Sörevägen 1-3, Lit
213 Skolvägen, Lit Östersundsvägen 34, Skolvägen 1 A-K, Lit
214 Sockenvägen, Lit Sockenvägen 4 A-E, Sörevägen 5, Lit
215 Litshöjden, Lit Östersundsvägen 35 B-M, Lit
221 Snickarvägen, Häggenås Snickarvägen 12, Häggenås
311 Fritzhem Trädgårdsvägen 5-7, Fritzhemsgatan 7, Näsvägen 2
312 Doktorn/Förvaltaren Bergsgatan 2-12, Risslergatan 1
313 Dalhem/Befälhavaren S Strandvägen 1, Frösövägen 1
314 Trädgårdsmästaren Fjällgatan 29
321 Lillberget Skogsvägen 12-20, Mällbyvägen 37-43
322 Trumslagaren Skogsvägen 10
323 Mjällsta Frösövägen 98-102, Skogsvägen 13
331 Eldaren Fröjavägen 4-6
332 Fornborgen Fornborgsvägen 1-15
341 Slånbäret Videvägen 2-48
342 Skifteslaget 1 Önevägen 124-192
343 Skifteslaget 2 Önevägen 194-202
344 Häggbäret Snorres väg 2-316
411 Häradsskrivaren Prästg 2-6, Storg 1-3, Fältjägargr 10-12, Brogr 11
412 Rådmannen 5 Prästgatan 3
413 Rådmannen 4 Brogränd 15
414 Kaptenen 4 Kyrkgatan 25
415 Kaptenen 2 Rådhusgatan 26
416 Borgmästarlotten Fältjägargränd 22
417 Brandsprutan Litsv 24-26, Biblioteksg 27, Läroverksgr 8
421 Bönboken Artillerigatan 2, Rådhusgatan 29
423 Logen Rådhusg 54
424 ABC Boken/Motboken Rådhusg 35, S Gröng 32-36, Tullg 23
425 Verkstaden 3 Kyrkgatan 78
426 Verkstaden 5 Prästgtan 61 A-D, Brunnsgränd 9
427 Solberg Prästgatan 56-60, Storgatan 55-59, Tullgatan 8
428 Monopolet Prästgatan 63
431 Hjorten Samuel Perm.g 26-30, Genv 60-62, Biblioteksg 31-37
432 Björkbacka Sollidenv 17-23, Grindstugv 26-32, Jaktstigen 16-26
433 Solliden/Lövberga Grindstugv 36, 47-49, Konditoriv 3, Sollidenv 36-44
434 Artilleristen Campusvägen 13-15
451 Valhall Krondikesv 66-70, Fagerbacken 24-28, Odensalag 45-49
465 Remonthagen Ryttarvägen 77-83
466 Stallmästaren trygghetsboende Ryttarvägen 67-75
480 Blomstergården
481 Styckmästaren Genvägen 3
482 Tallåsen Bandvagnsgränd 2-6
483 Lugnet trygghetsboende Infanterigatan 17A-B
484 Sporthallen Kanslihusgränd 5, 7
485 Exercishallen Infanterigatan 30
486 Skogen
487 Byggnad 176 Infanterigatan 21
488 Jägargården Infanterigatan 19, 23
489 Tallbo Bandvagnsgränd 1-9
511 Tunnbrödet Damågr 1-8, Arågr 1-11, 2-14, Gräftågr 1-12, Tvärågr 1
518 Rosmarinen Falkfångarvägen 1-31
531 Ardennern Havrevägen 2-8, 12-28, Vetevägen 7-17, 25-29, 31-75
533 Slåtterängen Nekvägen 94-98, Skylvägen 1-3
611 Centrumvägen, Brunflo Centrumv 17, Brunflo
612 Postvägen, Brunflo Postv 5-7, Brunflo
613 Storviken, Brunflo Kvartermästarvägen 7-111, Löjtnantsv 2-186, Brunflo
621 Grönviksvägen, Fåker Grönviksvägen 1-7, Fåker
631 Nygårdsvägen, Tandsbyn Nygårdsvägen 1-5. Tandsbyn
632 Mogärdevägen, Tandsbyn Mogärdevägen 3, Tandsbyn
C01 Blomstergården, Karlslund 1:32 Ösk-vägen 5A-T
C02 Videvägen, Valla 10:6 Vallagatan 2A-I
C03 Splintvägen, Trädet 1 Splintvägen 1A-I
C04 Divisionsgränd, Väghyveln 6 Divisionsgränd 21A-K
C05 Stadsdel Norr, Norr 1:18 Arenavägen 21A-V
C06 Brunflo, Brunflo-Änge 1:144 Liljevägen 6A-G
C07 Jamtli, Norr 1:14 Lugnviksvägen 2A-Q
C09 Önevägen, Skifteslaget 1 Önevägen 122B-M

Fakturamottagare: Östersundshem Björnvaktaren AB

435 Björnvaktaren ÖSK-Vägen 10

Fakturamottagare: Östersundshem Lokaler AB

H01 Torvalla Centrum Barkvägen 2-4

Fastigheter efter adress

Fakturamottagare: Östersundshem AB

Kvartersadress Fastighetsnr Benämning
Arenavägen 21A-V C05 Stadsdel Norr, Norr 1:18
Artillerigatan 2, Rådhusgatan 29 421 Bönboken
Bandvagnsgränd 1-9 489 Tallbo
Bandvagnsgränd 2-6 482 Tallåsen
Bergsgatan 2-12, Risslergatan 1 312 Doktorn/Förvaltaren
Brogränd 15 413 Rådmannen 4
Campusvägen 13-15 434 Artilleristen
Centrumv 17, Brunflo 611 Centrumvägen, Brunflo
Damågr 1-8, Arågr 1-11, 2-14, Gräftågr 1-12, Tvärågr 1 511 Tunnbrödet
Divisionsgränd 21A-K C04 Divisionsgränd, Väghyveln 6
Falkfångarvägen 1-31 518 Rosmarinen
Fjällgatan 29 314 Trädgårdsmästaren
Fornborgsvägen 1-15 332 Fornborgen
Fröjavägen 4-6 331 Eldaren
Frösövägen 98-102, Skogsvägen 13 323 Mjällsta
Fältjägargränd 22 416 Borgmästarlotten
Genvägen 3 481 Styckmästaren
Grindstugv 36, 47-49, Konditoriv 3, Sollidenv 36-44 433 Solliden/Lövberga
Grönviksvägen 1-7, Fåker 621 Grönviksvägen, Fåker
Havrevägen 2-8, 12-28, Vetevägen 7-17, 25-29, 31-75 531 Ardennern
Infanterigatan 17A-B 483 Lugnet trygghetsboende
Infanterigatan 19, 23 488 Jägargården
Infanterigatan 21 487 Byggnad 176
Infanterigatan 30 485 Exercishallen
Kanslihusgränd 5, 7 484 Sporthallen
Krondikesv 66-70, Fagerbacken 24-28, Odensalag 45-49 451 Valhall
Kvartermästarvägen 7-111, Löjtnantsv 2-186, Brunflo 613 Storviken, Brunflo
Kyrkgatan 25 414 Kaptenen 4
Kyrkgatan 78 425 Verkstaden 3
Liljevägen 6A-G C06 Brunflo, Brunflo-Änge 1:144
Litsv 24-26, Biblioteksg 27, Läroverksgr 8 417 Brandsprutan
Lugnviksvägen 2A-Q C07 Jamtli, Norr 1:14
Mogärdevägen 3, Tandsbyn 632 Mogärdevägen, Tandsbyn
Nekvägen 94-98, Skylvägen 1-3 533 Slåtterängen
Nygårdsvägen 1-5. Tandsbyn 631 Nygårdsvägen, Tandsbyn
Näsvägen 2, Östersundsvägen 25, Lit 211 Näsvägen, Lit
Postv 5-7, Brunflo 612 Postvägen, Brunflo
Prästg 2-6, Storg 1-3, Fältjägargr 10-12, Brogr 11 411 Häradsskrivaren
Prästgatan 3 412 Rådmannen 5
Prästgatan 56-60, Storgatan 55-59, Tullgatan 8 427 Solberg
Prästgatan 63 428 Monopolet
Prästgtan 61 A-D, Brunnsgränd 9 426 Verkstaden 5
Ryttarvägen 67-75 466 Stallmästaren trygghetsboende
Ryttarvägen 77-83 465 Remonthagen
Rådhusg 35, S Gröng 32-36, Tullg 23 424 ABC Boken/Motboken
Rådhusg 54 423 Logen
Rådhusgatan 26 415 Kaptenen 2
S Strandvägen 1, Frösövägen 1 313 Dalhem/Befälhavaren
Samuel Perm.g 26-30, Genv 60-62, Biblioteksg 31-37 431 Hjorten
Skogsvägen 10 322 Trumslagaren
Skogsvägen 12-20, Mällbyvägen 37-43 321 Lillberget
Snickarvägen 12, Häggenås 221 Snickarvägen, Häggenås
Snorres väg 2-316 344 Häggbäret
Sockenvägen 4 A-E, Sörevägen 5, Lit 214 Sockenvägen, Lit
Sollidenv 17-23, Grindstugv 26-32, Jaktstigen 16-26 432 Björkbacka
Splintvägen 1A-I C03 Splintvägen, Trädet 1
Sörevägen 1-3, Lit 212 Sörevägen, Lit
Trädgårdsvägen 5-7, Fritzhemsgatan 7, Näsvägen 2 311 Fritzhem
Vallagatan 2A-I C02 Videvägen, Valla 10:6
Videvägen 2-48 341 Slånbäret
Önevägen 122B-M C09 Önevägen, Skifteslaget 1
Önevägen 124-192 342 Skifteslaget 1
Önevägen 194-202 343 Skifteslaget 2
Ösk-vägen 5A-T C01 Blomstergården, Karlslund 1:32
Östersundsvägen 34, Skolvägen 1 A-K, Lit 213 Skolvägen, Lit
Östersundsvägen 35 B-M, Lit 215 Litshöjden, Lit
480 Blomstergården

Fakturamottagare: Östersundshem Björnvaktaren AB

ÖSK-Vägen 10 435 Björnvaktaren

Fakturamottagare: Östersundshem Lokaler AB

Barkvägen 2-4 H01 Torvalla Centrum