Visa undermeny

E-fakturering

För att effektivisera hanteringen av våra leverantörsfakturor ser vi gärna att ni som leverantör går över till att skicka era fakturor elektroniskt.

Det finns stora fördelar med elektroniska fakturor, där vi tillsammans kommer att spara tid, pengar och miljö. För att underlätta övergången till elektroniska fakturor har vi sammanställt den information som ni behöver.

Vi samarbetar med Swedbanks fakturaväxel/VAN-tjänst. För att kunna skicka elektroniska fakturor till Östersundshem, eller några av våra dotterbolag, behöver ni vara anslutna till Swedbanks fakturaväxel eller annan fakturaväxel/VAN-tjänst som samarbetar med Swedbank.

Till följande bolag inom Östersundshem går det att skicka elektroniska fakturor via Swedbanks fakturaväxel/VAN-tjänst (SWEDSESS):

Bolag                                                              Org. nummer       GLN-nummer

Östersundshem AB                                         5565281648         7365565281640

Östersundshem Exploatering AB                    5560944810         7365560944816

Östersundshem 2 AB                                      5590423660         7365590423664

Östersundshem Björnvaktaren AB                  5563281582         7365563281581

Östersundshem Lokaler AB                            5590423710         7365590423718

När någon från Östersundshem gör en beställning/inköp hos er är personen ifråga skyldig att lämna uppgift till er om vilket referensnummer som ska användas samt vilket bolag som avses. Om inte fakturan innehåller ett giltigt referensnummer eller om fakturan är ställd till fel bolag kan den komma att returneras.

Fyll i och skicka Era uppgifter till oss.