Visa undermeny

För leverantörer

Här hittar du information som vänder sig till dig som leverantör.

I meny till vänster finns information om e-fakturering och aktuella upphandlingar.

Östersundshem samlar alla bostäder i samma bolag

Genom fusion har de tidigare dotterbolagen Östersundshem Exploatering AB och Östersundshem 2 AB uppgått i moderbolaget Östersundshem AB. Fusionen innebär att dessa bolag är upplösta från 26 mars 2019. Avtal och tjänster som tidigare har faktureras de upplösta bolagen ska fortsättningsvis faktureras Östersundshem AB.

I samband med detta har vi skärpt kraven på innehållet på era leverantörsfakturor. Detta för att vi snabbare ska kunna hantera era fakturor och säkerställa att de betalas i tid.

Obligatorisk referensmärkning

När du fakturerar Östersundshem är det viktigt att fakturan:

  • Är utställd på rätt bolag
  • Har rätt referensmärkning (7-siffrigt nummer)
  • Att beställarens namn står på fakturan samt eventuellt AO-nr eller FE-nr och fastighetsnummer.

Om någon information inte är korrekt eller saknas finns det risk att betalningen fördröjs eller att ny faktura måste utfärdas. Saknar du referens, vänligen kontakta den hos oss som har gjort beställningen. Referensmärkningen kan bestå av annan kod om det är överenskommet.

Här hittar du en förteckning över fastighetsnummer.