Visa undermeny

Jobba hos oss

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med närmare 3500 lägenheter och 420 lokaler/förråd. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder vi hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga kommunens tillväxtmål. Koncernen omsätter ungefär 360 miljoner kronor och har ett 50-tal anställda. Vi bygger för framtidens Östersund, och hela 1650 nya hem kan uppföras fram till år 2025. Ett flertal nya områden börjar redan ta form och ett spännande byggår väntar runt hörnet. Vi kommer att bygga med olika upplåtelseformer, däribland samhällsviktiga hyresrätter, samt bostads- och äganderätter. Vi har byggbar mark i centrala Östersund, i lägen som saknar motstycke i många andra svenska städer.

Projektchef

I rollen som Projektchef har du ett övergripande ansvar för projektsektionens verksamhet. Du ansvarar för nybyggnations- och underhållsprojekt och för budget/prognosarbete, styrning och uppföljning. Du är direktrapporterande till förvaltningschef och till VD. Tjänsten innebär personalansvar.

Läs mer och ansök om tjänsten här


Projektledare

Som Projektledare kommer du att ansvara för planering och genomförande av Östersundshems nybyggnations- och underhållsprojekt. Du ansvarar för kontroll och uppföljning för att tillse att projekt genomförs i enlighet med de tidsmässiga, kvalitetsmässiga och ekonomiska ramar som uppställts. I ditt ansvarsområde ligger också uppföljning av entreprenörer och konsulter.

Läs mer och ansök om tjänsten här


Projektmedarbetare

Som projektmedarbetare kommer du att arbeta ute i verksamheten som stöd för både praktikanter och handledare. Detta genom att hjälpa till med bland annat översättning, stödja praktikanten i dennes arbetsuppgifter samt hålla i individuella uppföljningssamtal. Du kommer att verka både internt hos oss, men främst ute hos våra samarbetspartner, såsom sponsorer och entreprenörer, för att stötta deras praktikanter och handledare. Då projektet fortfarande är under utveckling, så kommer du att vara en del av att driva utvecklingen av projektet framåt. Projektet består idag av fem anställda som arbetar nära varandra med olika arbetsuppgifter och ansvar. Gruppen har ett stort engagemang och en positiv anda som präglar vårt dagliga arbete.

Läs mer och ansök om tjänsten här


Ekonom

Arbetet som ekonom är mycket varierande och du kommer att jobba med allt från budgetering, redovisning och bokslut, till inläsning/registrering av inbetalningar, scanna samt betala leverantörsfakturor, kundfakturering och upprätta dagsrapporter. Du kommer även att vara delaktig i löneprocessen på företaget samt vara en stödjande funktion för chefer/sektionsansvariga och övrig personal.

Läs mer och ansök om tjänsten här