Viktigt meddelande

På förekommen anledning uppmanar vi nu alla våra registrerade kunder att byta lösenord, se nyhet på vår hemsida.

Visa undermeny

Jobba hos oss

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med närmare 3600 lägenheter och 420 lokaler/förråd. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder vi hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga kommunens tillväxtmål. Koncernen omsätter ungefär 983 miljoner kronor och har ett 60-tal anställda. Vi bygger för framtidens Östersund, och hela 1650 nya hem kan uppföras fram till år 2025. Ett flertal nya områden börjar redan ta form och ett spännande byggår väntar runt hörnet. Vi kommer att bygga med olika upplåtelseformer, däribland samhällsviktiga hyresrätter, samt bostads- och äganderätter. Vi har byggbar mark i centrala Östersund, i lägen som saknar motstycke i många andra svenska städer.

Just nu har vi inga lediga tjänster hos oss.