Visa undermeny

Jobba hos oss

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med 3 829 lägenheter och 420 lokaler/förråd. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga kommunens tillväxtmål. Koncernen omsatte 276 miljoner kronor under 2017, och har ett 70-tal anställda. Vi bygger för framtidens Östersund, och hela 1650 nya hem kan uppföras fram till år 2025. Östersundshem bygger samhällsviktiga hyresrätter, samt bostads- och äganderätter. Vi har byggbar mark i centrala Östersund, i lägen som saknar motstycke i många andra svenska städer.

Produktionschef

I rollen som produktionschef är du direkt underställd vd och har nära samarbete med framförallt Förvaltning och Kundservice.

I arbetet ingår att leda och utveckla vår projektgrupp om fem personer för vilka du har personal – verksamhets- och resultatansvar. Du planerar och genomför erhållna projekt inom bestämda tids-, kvalitets- och kostnadsramar. Du driver och leder produktionsprocessen för projekten tillsammans med övriga projektledare och VD. Du ser till att produktionen genomförs i överensstämmelse med gällande policys, lagar, avtal, miljöklassningssystem och ekonomiska kalkyler. I rollen ingår även att hantera kund- och entreprenörskontakter.

Du har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning alternativt motsvarande inom relevant område samt gedigen erfarenhet inom husbyggnadsområdet. Du har minst fem års erfarenhet av byggprojektledning med helhetsansvar, gärna från offentlig verksamhet med planarbete, upphandling, projektering, byggledning, kostnadsstyrning samt entreprenadverksamhet.

Läs mer och ansök om tjänsten här