Visa undermeny

Jobba hos oss

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med närmare 3600 lägenheter och 420 lokaler/förråd. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder vi hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga kommunens tillväxtmål. Koncernen omsätter ungefär 360 miljoner kronor och har ett 50-tal anställda. Vi bygger för framtidens Östersund, och hela 1650 nya hem kan uppföras fram till år 2025. Ett flertal nya områden börjar redan ta form och ett spännande byggår väntar runt hörnet. Vi kommer att bygga med olika upplåtelseformer, däribland samhällsviktiga hyresrätter, samt bostads- och äganderätter. Vi har byggbar mark i centrala Östersund, i lägen som saknar motstycke i många andra svenska städer.

Projektledare

Som Projektledare kommer du att ansvara för planering och genomförande av Östersundshems nybyggnations- och underhållsprojekt. Du ansvarar för kontroll och uppföljning för att tillse att projekt genomförs i enlighet med de tidsmässiga, kvalitetsmässiga och ekonomiska ramar som uppställts. I ditt ansvarsområde ligger också uppföljning av entreprenörer och konsulter.

Läs mer och ansök om tjänsten här