Visa undermeny

Hur fungerar det?

Ett 20-tal deltagare praktiserar under en tremånadersperiod hos Östersundshem eller hos något av våra samarbetsföretag, ofta inom byggbranschen. Varje deltagare har en handledare på sin praktikplats. Deltagare och handledare arbetar nära varandra för att praktiken ska bli så givande som möjligt för både deltagaren och företaget. Alla handledare får gå en handledarutbildning innan praktiken börjar och både deltagare och handledare har löpande stöd av våra medarbetare i Innanförskapsakademin.

Som deltagare i Innanförskapsakademin praktiserar man heltid eller deltid beroende på eventuell kombination med parallella studier. Fredagar deltar man i workshops och inspirationsföreläsningar på Östersundshem. Målet är att man ska få erfarenhet, kunskap, nätverk och referenser som underlättar vägen in på arbetsmarknaden.

Efter avslutad praktik är förhoppningen att deltagaren, tillsammans med Östersundshem och Arbetsförmedlingen, hittar fortsatta arbetsmöjligheter, antingen på praktikplatsen eller på annat företag.