Namn:
Klubb/Förening/Organisation:
Telefon:
Mobilnummer:
E-post:
Antal medlemmar:
Hemsida:

2. Motivering till varför vi ska sponsra er


Beskriv vilka ni är, vad ni gör och på vilket sätt er verksamhet gynnar vårt företag och våra hyresgäster.*

Beskriv ert ungdoms- och jämställdhetsarbete.*

Beskriv könsfördelningen i föreningen/organisationen (styrelse, kansli, utövare etc).*

3. Önskad sponsring


Beskriv vilken typ av sponsringssamarbete ni önskar med oss. Beskriv också hur sponsringssumman ska användas.*

Belopp*

Period*

Motivera varför ni tycker att Östersundshem skulle vara en bra sponsor för er och varför föreningen/organisationen skulle vara bra för Östersundshem, t ex ur synvinkeln varumärke och goodwill.*

Vilka erbjudanden kan ni ge våra hyresgäster? T ex. biljetter, kundaktiviteter.*


4. Övrigt


Här kan du skriva om det finns något mer som du tycker att vi behöver veta.


Har du frågor om ansökningen, eller om du vill skicka in ett dokument med din ansökan, vänligen kontakta Malin Gunnarsson: tel 063-14 04 68 eller mejl malin.gunnarsson@ostersundshem.se.

Alla fält markerade med *, måste fyllas i.