Visa undermeny

Sponsringsansökan

Sponsringsansökan 2019 är stängd

Vår sponsringsbudget för 2019 är fylld och vi har inte möjlighet att hantera fler samarbeten i år. I slutet av augusti öppnar vi upp för ansökningar inför 2020.

Sponsring för Östersundshem är ett strategiskt verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden och för att stärka vårt varumärke samt bidra till att  göra Östersund till en mer attraktiv kommun att bo i. Genom våra sponsringssamarbeten skapas mervärden för våra hyresgäster vilket kan bidra till ökat kvarboende.  Attraktiva sponsringserbjudanden kan också fungera som marknadsföring gentemot potentiella hyresgäster. Vi satsar på att ha ett begränsat antal sponsringsprojekt och prioriterar långsiktiga samarbeten. Mängden pengar som är avsatta för sponsring är begränsad och det kommer alltid att göras ett urval av alla ansökningar vilket betyder alla sökande inte kommer att få sponsring även om de uppfyller kraven.

Ansökan om sponsring
Börja med att läsa vår sponsringspolicy här. I den finns de riktlinjer vi har att följa. Du kan bland annat läsa att de föreningar, verksamheter eller evenemang som vi sponsrar ska ha en tydlig anknytning till Östersundshems bostadsområden och beröra många av Östersundshems hyresgäster. Vi prioriterar föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet, både flickor och pojkar då jämställdhetsperspektivet är viktigt, som har ett stort upptagningsområde bland Östersundshems hyresgäster, och som aktivt gagnar Östersundshems trygghetsarbete. Sponsringen ska innebära ett aktivt engagemang från sponsormottagaren och Östersundshem.

Vi vill att ansökan om sponsring ska ske skriftligt, då får vi ett bra underlag för bedömning om ett sponsringssamarbete kan bli aktuellt.

En sponsringsgrupp beslutar om sponsringsärenden. Alla förfrågningar om sponsring besvaras i turordning utifrån när ansökan inkom, och svarstiden kan variera.

Avgränsningar – Östersundshem sponsrar inte:
Kontroversiella projekt som kan verka stötande för hyresgäster, medarbetare eller övriga intressenter.
Politiska eller religiösa organisationer eller företeelser som kan antas ha en politisk eller religiös ståndpunkt.

Här hittar du våra aktuella sponsorsamarbeten.