Namn:
Klubb/Förening/Organisation:
Telefon:
Mobilnummer:
E-post:
Antal medlemmar:
Hemsida:

2. Motivering till varför vi ska sponsar er


Beskriv vilka ni är, vad ni gör och på vilket sätt er verksamhet gynnar våra hyresgäster.*

Beskriv ert ungdoms- och jämnställdhetsarbete.*

3. Önskad sponsring


- Beskriv vilken typ av sponsringssamarbete ni önskar med oss. Beskriv också hur sponsringen ska användas.*

- Belopp*

- Period*

- Motivera varför ni tycker att Östersundshem skulle vara en bra sponsor för er.*

- Vilka erbjudanden kan ni ge våra hyresgäster? T ex. biljetter, kundaktiviteter.*


4. Övrigt


Här kan du skriva om det finns något mer som du tycker att vi behöver veta.


Har du frågor om ansökningen, eller om du vill skicka in ett dokument med din ansökan, vänligen kontakta Jens Nordström: tfn 063-14 04 28 eller jens.nordstrom@ostersundshem.se.

Alla fält markerade med *, måste fyllas i.